PULCET 40 MG 14 E.TABLET

11 Haziran 2010 Cuma · 0 yorum

Endikasyonlar:
Duodenal ve gastrik bölgelerdeki peptik ülserlerin tedavisi,
· Gastroözofajiyal reflü hastalığı ve reflü özofajit,
· Seçilecek iki uygun antibiyotikle kombine olarak, Helicobacter pylorinin neden olduğu duodenal ve gastrik ülserlerde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyon tedavisinde endikedir.
Kontraindikasyon:
İçeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde ve pernisiyöz anemisi olan hastalarda kontrendikedir.
Uyarılar:
Pantoprazol semptomların düzelmesini sağlasa da gastrik malignensi ihtimalini ortadan kaldırmaz.
Gebelikte kullanım kategorisi B dir.
Yan etkiler:
Nadiren baş ağrısı, diyare, gaz, karın ağrısı, raş, geğirme, uykusuzluk ve hiperglisemi görülebilir.
İlaç etkileşimleri :
Antasitlerle birlikte kullanımında etkileşme görülmemiştir.
H. pylori eradikasyonu için kombinasyon oluşturulan klaritromisin, amoksisilin ve metronidazol ile klinik bir etkileşme gözlenmemiştir. Ketokonazol, ampisilin esterleri ve demir tuzlarının emilimleri midenin asidik pHsında daha iyi olduğu için pantoprazol ile aynı anda kullanımları bu ilaçların biyoyararlanımlarını olumsuz olarak etkileyebilir.
Pediatrik hasta grubunda güvenilirlik ve etkinliği saptanmamıştır.
Doz ve uygulama :
H. pylori eradikasyonu için uygun antibiyotik kombinasyonu ile günde iki defa bir tablet. H. pylori kombine tedavisinde uygulanacak olan ikinci 40 mglık doz akşam yemeğinden önce alınmalıdır.

Kombine tedavi gerekmediği durumlarda; duodenal ülser, gastrik ülser, gastroözofajiyal reflü ve reflü özofajit için günde bir defa bir tablet. Tabletler çiğnenmeden, bütün halinde, bir miktar suyla birlikte yutulmalıdır.
Karaciğer yetmezliğinde, böbrek yetmezliğinde ve yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez.