KOMPENSAN 60 TABLET

30 Haziran 2009 Salı · 0 yorum


Etken Maddesi
 Dihidroksialüminyum 

 KOMPENSAN 60 TABLET 
 Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

İlaç Formülü;

KOMPENSAN Tablet 340 mg dihidroksialuminyum sodyum karbonat (DASC), tatlandırıcı olarak sakroz ve nane aroması içerir.

Endikasyonları;

KOMPENSAN Tablet, hiperasidite ile kendini gösteren mide rahatsızlıklarının (mide yanması, aside bağlı hazımsızlık, mide ekşimesi) semptomatik olarak giderilmesinde endikedir. Ayrıca mide ve duodenum ülserleri ile birlikte olan hiperasiditenin ve reflu özofajit'inin tedavisinde kullanılabilir.

Kontrendikasyonları;

KOMPENSAN Tablet, bu ilaca karşı aşırı hassasiyeti bilinen hastalarda kontrendikedir. Böbrek harabiyeti olanlarda ve tuz diyeti yapanlarda kullanılmamalıdır. Hipofosfatemili hastalar tarafından kullanımı aluminyum tuzlarının fosfat bağlayıcı etkileri nedeniyle kontrendikedir.

Uyarılar Önlemler;

Uzun süreli kullanımında hipofosfatemi, anoreksi, bitkinlik, kas güçsüzlüğü ve osteomalasiye sebep olabilir. Hamile ve emziren annelerde ancak kesin olarak gerekliyse ve doktora danışılarak kullanılmalıdır. 12 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez. Kronik böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalarda hiperaluminemi oluşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Günde sekiz tablet tedavi etkisi için yeterlidir. Daha fazla alınmasına gerek yoktur.

Yan Etkiler;

Yüksek dozlarda ve barsak motilitesi azalmış, dehidratasyonlu veya sıvı kısıtlaması olan hastalarda konstipasyon bildirilmiştir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda sistemik aluminyum yan etkileri (mizaç değişmeleri veya mutad dışı yorgunluk gibi) görülebilir. Uzun süreli ve yüksek doz kullanım, asid-baz dengesinde bozulmaya yol açabilir.

Etkileşimler;

Beraberce verildiklerinde KOMPENSAN tablet tetrasiklin antibiyotiklerinin absorbsiyonunu azaltabilir.

Dozu Kullanma;

Tavsiye edilen doz günde 4 defa 1-2 KOMPENSAN Tablet'idir. Tabletler iyice çiğnenmeli ve sonra yutulmalıdır. Çiğnenmeden bütün olarak yutulması, istenen etkiyi büyük ölçüde azaltır.

Per. Fiyatı;

 İlaç Fiyatı 4.13 YTL 

  Reçetesiz Verilir. 

İlaç Fiyat bilgileri T.C Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenmiş ve İlaç Bilgi sistemimizde 1 Şubat, Cuma 2009 tarihinde güncellenmiştir.DANK 340 MG 30 PASTİL

29 Haziran 2009 Pazartesi · 0 yorum


Etken Maddesi
 Dihidroksialüminyum 

 DANK 340 MG 30 PASTİL 
 Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

İlaç Formülü;

Dihidroksi aluminyum sodyum karbonat....340 mg Tatlandırıcı ve Koku verici :Sakkaroz, nane esansı

Endikasyonları;

Hiperasidite ile kendini gösteren mide rahatsızlıklarının (mide yanması, aside bağlı hazımsızlık, mide ekşimesi) semptomatik olarak giderilmesinde endikedir. Ayrıca mide ve duodenum ülserleri ile birlikte olan hiperasiditenin ve reflu özofajitin tedavisinde kullanılabilir.

Kontrendikasyonları;

Hipofosfatemili hastalar tarafından kullanımı aluminyum tuzlarının fosfat bağlayıcı etkileri nedeni ile kontrendikedir. Diğer bütün antiasitlerde olduğu gibi ağır böbrek harabiyetlerinde yüksek dozlu ve uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.53 mg sodyum içerdiğinden tuz dieti yapanlarda kontrendikedir.

Uyarılar Önlemler;

Uzun süre kullanımı sırasında hipofosfatemiye neden olabilir. Daha şiddetli formlarda hipofosfatemi,anoreksi, malesiya, kas güçsüzlüğü ve osteomalesi'ye neden olabilir. Hamile ve emziren annelerde gerçekten kullanılması mutlak ise doktora danışılarak dikkatle kullanılabilir. 12 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda hiperaluminemi oluşabilir. Günde 8 tablet tedavi etkisi için yeterlidir. Daha fazla alınmasına gerek yoktur.

Yan Etkiler;

Yüksek dozda kullanıldığında barsak motilitesini azaltarak konstipasyona yol açabilir.

Etkileşimler;

Diğer antiasitlerde olduğu gibi absorpsiyonu azalttığı için tetrasiklin ihtiva eden ilaçlarla verilmemelidir. Aynı nedenle bir çok ilacın absorpsiyonunu azaltabileceğinden 1 saat içinde beraber alınmaması önerilir.

Dozu Kullanma;

Dank çiğneme tableti olarak yapılmıştır. Tabletlerin çiğnenerek yutulması tesirin derhal başlamasını sağlar. Devamlı tedavi gerektiren hallerde iki yemek arasında ve gece yatarken 1-2 tablet çiğnenerek yutulur.

Per. Fiyatı;

İlaç Fiyatı 1.54 YTL 

  Reçetesiz Verilir. 

İlaç Fiyat bilgileri T.C Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenmiş ve İlaç Bilgi sistemimizde 1 Şubat, Cuma 2009 tarihinde güncellenmiştir.

TALCID 0,5 MG SÜSPANSİYON

28 Haziran 2009 Pazar · 0 yorum

 Etken Maddesi
 Hidrotalsit 

 TALCID 0,5 MG SÜSPANSİYON 

 Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

İlaç Formülü;

Bir çiğneme tableti 1000 mg hidrotalsit (magnezyum-aluminyum-hidroksit-karbonat-hidrat), ayrıca tatlandırıcı olarak sodyum sakkarin içerir.

Endikasyonları;

Talcid forte; hiperasidite ile kendini gösteren mide rahatsızlıklarının (mide yanması, ekşime, şişkinlik, hazımsızlık), dispepsi, gastrit, mide ve duodenum ülseri, reflü özofajit ve hiatus hernisinde reflü semptomlarının tedavisinde endikedir. Ayrıca gebelik ve sinirsel hazımsızlıklar ile aşırı yemeğin kahve, alkol, nikotin ve bazı ilaçların sebep olduğu hiperasidite semptomlarının tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları;

Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

Uyarılar Önlemler;

Böbrek yetmezliği mevcut olan şahıslarda (kreatinin klirensi <>

Yan Etkiler;

Talcid, çok iyi tolere edilir. Nadiren yüksek dozlarda hafif bulantı ve gaitada yumuşama görülebilir. Ancak bu yan etkiler genellikle önerilen tedavi dozları ile görülmemekle birlikte ilaç alımı kesildiğinde ortadan kalkar. BEKLENMEYEN BIR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Etkileşimler;

Talcid; tetrasiklin, demir preparatları, digoksin, simetidin, kenodesoksikolik asit ve kumarin türevleri gibi ilaçların absorbsiyonunu etkileyebileceğinden, bu ilaçlarla birlikte alınmamalıdır. Diğer ilaçlar ise Talcid'den 1-2 saat önce veya sonra alınmalıdır. Laboratuar testleri üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yoktur.

Dozu Kullanma;

Hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde, yetişkinlere yatmadan önce ve yemekten 1/2 saat sonra veya mide şikayetleri ortaya çıkınca 1 çiğneme tableti almaları önerilir. Mide ve duodenum ülserlerinin Talcid ile tedavisinde, belirtiler sona erdikten sonra en az 4 hafta daha Talcid kullanımına devam edilmelidir. 6-12 yaş arasındaki çocuklara yetişkin dozunun yarısı verilir. Doz ayarlanması Talcid 0.5 g çiğneme tableti ile yapılabilir. Tabletler yutulmadan önce tamamen çiğnendiğinde, optimum etki sağlanmış olur. Talcid Forte çiğneme tableti diabet ve yüksek tansiyonu olan hastalarda güvenle kullanılabilir. Doz Aşımı ve Tedavisi : Talcid ile ilgili bir intoksikasyon vakası bildirilmemiştir.

Per. Fiyatı;

İlaç Fiyatı 5.09 YTL 

  Reçetesiz Verilir. 

İlaç Fiyat bilgileri T.C Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenmiş ve İlaç Bilgi sistemimizde 1 Şubat, Cuma 2009 tarihinde güncellenmiştir.

TALCID 0,5 GR 40 ÇİĞ.TABLET

27 Haziran 2009 Cumartesi · 0 yorum


Etken Maddesi
 Hidrotalsit 

 TALCID 0,5 GR 40 ÇİĞ.TABLETİ 
 Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

İlaç Formülü;

Bir çiğneme tableti 500 mg hidrotalsit (magnezyum-aluminyum-hidroksit-karbonat-hidrat), ayrıca tatlandırıcı olarak sakkarin sodyum içerir.

Endikasyonları;
Talcid; hiperasidite ile kendini gösteren mide rahatsızlıklarının (mide yanması, ekşime, şişkinlik, hazımsızlık), dispepsi, gastrit, mide ve duodenum ülseri, reflü özofajit ve hiatus hernisinde reflü semptomlarının tedavisinde endikedir. Ayrıca gebelik ve sinirsel hazımsızlıklar ile aşırı yemeğin, kahve, alkol, nikotin ve bazı ilaçların sebep olduğu hiperasidite semptomlarının tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları;

Hidrotalsitin bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

Uyarılar Önlemler;

Böbrek yetmezliği mevcut olan şahıslarda (kreatinin klirensi <>

Yan Etkiler;

Talcid, çok iyi tolere edilir. Nadiren yüksek dozlarda hafif bulantı ve gaitada yumuşama görülebilir. Ancak bu yan etkiler genellikle önerilen tedavi dozları ile görülmez ve ilaç alımı kesildiğinde ortadan kalkar. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Etkileşimler;

Talcid; tetrasiklin, demir preparatları, digoksin, simetidin, kenodesoksikolik asit ve kumarin türevleri gibi ilaçların absorbsiyonunu etkileyebileceğinden, bu ilaçlarla birlikte alınmamalıdır. Diğer ilaçlar ise Talcid'den 1-2 saat önce veya sonra alınmalıdır. Laboratuar testleri üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yoktur.

Dozu Kullanma;

Hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde, yetişkinlere yemeklerden 1/2 saat sonra, yatmadan evvel veya mide şikayetleri ortaya çıkınca 1-2 ölçek dolusu kullanıma hazır süspansiyon sulandırılmadan verilir. 6-12 yaş arasındaki çocuklara yetişkin dozunun yarısı verilir. Mide ve duodenum ülserlerinin Talcid ile tedavisinde, belirtiler sona erdikten sonra en az 4 hafta daha Talcid kullanımına devam edilmelidir. Doz Aşımı ve Tedavisi : Talcid ile ilgili bir intoksikasyon vakası bildirilmemiştir. Talcid uzun süreli tedavilerde, gerekirse haftalar ve aylarca kullanılabilir.

Per. Fiyatı;

 İlaç Barkodu *8699546082230* 

 İlaç Fiyatı 4.44 YTL 

  Reçetesiz Verilir. 

İlaç Fiyat bilgileri T.C Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenmiş ve İlaç Bilgi sistemimizde 1 Şubat, Cuma 2009 tarihinde güncellenmiştir.

LANSOR 30 MG 28 KAPSÜL

26 Haziran 2009 Cuma · 0 yorum


Etken Maddesi
 Lansoprazol 

 LANSOR 30 MG 28 KAPSÜL 
 Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

İlaç Formülü;

Lansoprazol, 15-30 mg

Endikasyonları;

Duodenal ülser, gastrik ülser ve reflü özofajitin idame tedavilerinde endikedir.

Kontrendikasyonları;

Gebelerde, süt veren annelerde ve 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar Önlemler;

Hepatik yetmezliği olanlarda günlük doz 30 mg'ı aşmamalıdır. Teofilinle birlikte kullanımlarda dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkiler;

Diyare, konstipasyon, bulantı, baş ağrısı ve cilt döküntüsü gibi.

Etkileşimler;

Sukralfat ile aynı anda kullanılmamalıdır. Ketokonazol, ampisilin, demir tuzları ve digoksinin eliminasyonunu etkileyebilir.

Dozu Kullanma;

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; Duodenal ülser idame tedavisi: Yetişkinler için önerilen oral doz aç karnına günde 1 defa 15 mg'dır. İdame tedavisinde yapılan kontrollü klinik çalışmaların süresi 12 ayı geçmemektedir. Gastrik ülser idame tedavisi: Yetişkinler için önerilen oral doz aç karnına günde 1 defa 15 mg'dır. Reflü özofajitin (erosif) idame tedavisi: Yetişkinler için önerilen oral doz aç karnına günde 1 defa 15 mg'dır. İdame tedavisinde yapılan kontrollü klinik çalışmaların süresi 12 ayı geçmemektedir.

Per. Fiyatı;

İlaç Fiyatı 28.63 YTL 

  Reçeteli Verilir. 

İlaç Fiyat bilgileri T.C Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenmiş ve İlaç Bilgi sistemimizde 1 Şubat, Cuma 2009 tarihinde güncellenmiştir.ANTIFLAT 66,6 MG 30 ML DAMLA

· 0 yorum

 Etken Maddesi
 Simetikon 

 ANTIFLAT 66,6 MG 30 ML DAMLA 

 Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

İlaç Formülü;

5 ml Simetikon Süspansiyon
80 mg Simetikon Çiğneme tableti
40 mg Simetikon Damla

Endikasyonları;

Mide ve barsakda gazların giderilmesi ve gaz ağrılarının dindirilmesi için kullanılır.

Kontrendikasyonları;

Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

Uyarılar Önlemler;

Yoktur.

Yan Etkiler;

Herhangi bir yan etkisi yoktur.

Etkileşimler;

Yok.

Dozu Kullanma;

Tablet; günde 4 defa 1 tablet, günlük doz 500 mg'ı aşmamalıdır. Süspansiyon; günde 4 kez 10 ml (2 ölçek), günlük doz 500 mg'ı aşmamalıdır. 2-12 yaş arasında günde 3-4 defa 5 ml (1 ölçek). 2 yaşın altında günde 3-4 defa 2.5 ml (1/2 ölçek). Damla; 2 yaşın altında günde 3-4 kez 8 damla, 2 yaş üstü çocuklarda günde 3-4 kez 16 damla.

Per. Fiyatı;

İlaç Fiyatı 4.88 YTL 

  Reçeteli Verilir. 

İlaç Fiyat bilgileri T.C Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenmiş ve İlaç Bilgi sistemimizde 1 Şubat, Cuma 2009 tarihinde güncellenmiştir. 


** BU İLAÇ UZUN SÜREDİR İLAÇ PAZARINDA BULUNMAMAKTADIR **

TALCID 0,5 MG SÜSPANSİYON

24 Haziran 2009 Çarşamba · 0 yorum


Etken Maddesi
 Hidrotalsit 

 TALCID 0,5 MG SÜSPANSİYON 
 Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

İlaç Formülü;

Bir çiğneme tableti 1000 mg hidrotalsit (magnezyum-aluminyum-hidroksit-karbonat-hidrat), ayrıca tatlandırıcı olarak sodyum sakkarin içerir.

Endikasyonları;

Talcid forte; hiperasidite ile kendini gösteren mide rahatsızlıklarının (mide yanması, ekşime, şişkinlik, hazımsızlık), dispepsi, gastrit, mide ve duodenum ülseri, reflü özofajit ve hiatus hernisinde reflü semptomlarının tedavisinde endikedir. Ayrıca gebelik ve sinirsel hazımsızlıklar ile aşırı yemeğin kahve, alkol, nikotin ve bazı ilaçların sebep olduğu hiperasidite semptomlarının tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları;

Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

Uyarılar Önlemler;

Böbrek yetmezliği mevcut olan şahıslarda (kreatinin klirensi <>

Yan Etkiler;

Talcid, çok iyi tolere edilir. Nadiren yüksek dozlarda hafif bulantı ve gaitada yumuşama görülebilir. Ancak bu yan etkiler genellikle önerilen tedavi dozları ile görülmemekle birlikte ilaç alımı kesildiğinde ortadan kalkar. BEKLENMEYEN BIR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Etkileşimler;

Talcid; tetrasiklin, demir preparatları, digoksin, simetidin, kenodesoksikolik asit ve kumarin türevleri gibi ilaçların absorbsiyonunu etkileyebileceğinden, bu ilaçlarla birlikte alınmamalıdır. Diğer ilaçlar ise Talcid'den 1-2 saat önce veya sonra alınmalıdır. Laboratuar testleri üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yoktur.

Dozu Kullanma;

Hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde, yetişkinlere yatmadan önce ve yemekten 1/2 saat sonra veya mide şikayetleri ortaya çıkınca 1 çiğneme tableti almaları önerilir. Mide ve duodenum ülserlerinin Talcid ile tedavisinde, belirtiler sona erdikten sonra en az 4 hafta daha Talcid kullanımına devam edilmelidir. 6-12 yaş arasındaki çocuklara yetişkin dozunun yarısı verilir. Doz ayarlanması Talcid 0.5 g çiğneme tableti ile yapılabilir. Tabletler yutulmadan önce tamamen çiğnendiğinde, optimum etki sağlanmış olur. Talcid Forte çiğneme tableti diabet ve yüksek tansiyonu olan hastalarda güvenle kullanılabilir. Doz Aşımı ve Tedavisi : Talcid ile ilgili bir intoksikasyon vakası bildirilmemiştir.

Per. Fiyatı;

 İlaç Barkodu *8699546700288* 

 İlaç Fiyatı 5.09 YTL 

  Reçetesiz Verilir. 

İlaç Fiyat bilgileri T.C Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenmiş ve İlaç Bilgi sistemimizde 1 Şubat, Cuma 2009 tarihinde güncellenmiştir.

Rennie Duo Roche fiyatı

· 0 yorum

İlaç Fiyatı 5.32 YTL 

  Reçeteli Verilir. 

İlaç Fiyat bilgileri T.C Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenmiş ve İlaç Bilgi sistemimizde 1 Şubat, Cuma 2009 tarihinde güncellenmiştir.

Rennie Duo Roche dozu kullanma

· 0 yorum

Yemeklerden sonra ya da ağrı anında 2-3 kez, 1-2 tablet emilir ya da çiğnenir veya 1-2 ölçek süspansiyon içilir. Genellikle öğünlerden yaklaşık 1 saat sonra ya da ağrı olduğunda alınmalıdır.

Rennie duo Roche yan etkileri

· 0 yorum

Rennie iyi tolere edilir. Kalsiyum karbonat oral olarak çok yüksek dozlarda alındığında alkaloz, hiperkalsemi, süt alkali sendromu ve kabızlığa neden olabilir. Söz konusu yan etkiler, genellikle normal günlük dozların çok üzerine çıkıldığında oluşmaktadır.

Rennie duo Roche uyarılar önlemler

· 0 yorum

12 yaş altındaki çocuklarda kullanılmaz. Ağır renal yetmezliklerde kullanılmaz. Tetrasiklin, izoniazid ve oral antikoagülanlarta birlikte kullanılmaz. Kabızlığa neden olabilir.Uzun süre yüksek doz kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Rennie Duo Roche 100 mg süspansiyon ne zamanlar kullanılmaz

· 0 yorum

Rennie, içindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

Rennie Duo Roche 100 ml süspansiyon kullanımları

· 0 yorum

Midede yanma, ekşime, şişkinlik, hazımsızlık, gaz oluşumu, hiperasidite, dispepsi, gastrit, ülser benzeri durumların semptomatik tedavisinde, kahve, alkol, nikotin, bazı ilaçların ve aşırı yemeğin neden olduğu sindirim bozuklukları gebelik hazımsızlığı ve sinirsel hazımsızlıklarda endikedir.

Rennie Duo Roche 100 ml süspansiyon Formülü

· 0 yorum

Bir çiğneme tableti veya 1 ölçek süspansiyon 680 mg kalsiyum karbonat ve 80 mg. magnezyum karbonat içerir.

Mide ülseri

23 Haziran 2009 Salı · 0 yorum

Ülser sindirim kanalının mide özsuyu ile temas eden kısmında meydana gelen bir yaradır. Yemek borusu ile midenin birleşme bölgesinde, midede ve mideden hemen sonraki onikiparmak bağırsağında görülebilir. En sık onikiparmak barsak ülserine rastlanır. Fakat son yıllarda ağrı kesici ilaçların yaygın kullanımına bağlı olarak mide ülseri sıklığı da artmıştır. 

Tüm insanların yüzde 5 ile 10unun hayatlarının bir döneminde ülser gelişir. Sık görülmesine karşın sık bir ölüm sebebi değildir. Erkeklerde görülme oranı kadınlara göre daha fazladır. 

Ülser oluşumunda birden fazla etken mevcuttur. En önemli etken; mide özsuyu ve içerdiği maddelerdeki (asit-pepsin) artışın mide duvarına zarar vermesidir. Bunun yanı sıra bu etkenlere karşı mideyi koruyan (mukus, PG) bileşimlerin azalması da mide duvarını asidin etkisine karşı savunmasız bırakarak ülsere yol açabilir. Ülser oluşumuna yol açan bazı dış etkenler de vardır. Bu nedenler içinde; helikobakter pilori infeksiyonu, sigara kullanımı, ağrı kesici ilaç kullanımı, genetik yatkınlık ve stres en sık rastlanılanlardır. Helikobakter pilori son zamanlarda, ülser oluşumunda oldukça etkili olduğu saptanmış bir bakteridir. Bu bakterinin mideden uzaklaştırılmasına yönelik ilaç tedavileri hem ülser hastalığının iyileşmesini hızlandırmakta, hem de tekrarlamasını büyük ölçüde engellemektedir. 

Belirti ve yan etkileri 

Ülserin en sık belirtisi ağrıdır. Ağrı, yanma ve tırmalanma şeklinde olabilir. Hastaların çok büyük bir bölümünde ağrı görülür. Bunun yanı sıra iştahsızlık, bulantı, kusma, şişkinlik ve erken doyma hissi de ülser belirtisi olabilir. Ülser hastalığında özellikle tedaviye gereken önem verilmediğinde dört ana komplikasyon gelişebilir. Bunlar ülserin kanaması, delinmesi, mide çıkışını daraltması ve karın içindeki diğer organlara yapışmasıdır. 

Ülserin teşhisi nasıl koyulur? 

Kesin teşhis radyolojik ve endoskopik inceleme ile konur. Radyolojik inceleme (mide filmi) kolay uygulanan ve nispeten ucuz olan bir yöntemdir. Fakat yüzde 20 oranında var olan bir ülser görülmeyebilir. Endoskopi (bir hortum vasıtasıyla mide ve onikiparmak bağırsağının görülmesi) tanı değeri çok daha yüksek bir yöntemdir. Ayrıca bu işlem sırasında biyopsi (parça) alma imkanı da vardır. Hangi yöntemin ilk olarak tercih edileceği hekime, hastaya ya da tetkiklerin maliyetine göre değişebilir. 

Tedavisi 

Ülser tedavisinin amaçları; ağrının geçirilmesi, ülser iyileşmesinin hızlandırılması ve tekrarın önlenmesidir. Tedavi; ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi olarak ikiye ayrılır. İlaç tedavisi çok yönlüdür. Bu tür bir tedavide mide asidini azaltıcı ilaçlar, mideyi koruyucu faktörlerin etkisini artıran ilaçlar ve helikobakter piloriye karşı kullanılan ilaçlar kullanılır. Cerrahi tedavi günümüzde daha çok komplikasyon geliştiğinde tercih edilmektedir. 

Ülser hastalarına beslenme tavsiyeleri 

Diyette baharatlı, baklagiller içeren, çok soğuk besinlerden kaçınılmalıdır. Ancak ülser diyeti bugün artık modası geçmiş bir kavram olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle hastalar, kendilerinde şikayete yol açmayan her besini yiyebilir. 

Eğer bir ülser tespit edilmişse

-İlaç tedavinize mutlaka uyunuz. 

-Başta aspirin olmak üzere mümkün olduğunca ağrı kesici kullanmayınız. 

-Yediğinizde size rahatsızlık veren besinlerden uzak durunuz. 

-Sigara içmeyiniz. 

-Özellikle ağrılı dönemlerde alkol kullanmayınız. 

-Stresten uzak durunuz.

Metsil Süspansiyon

21 Haziran 2009 Pazar · 0 yorum

Etken Madde: Simetikon 
Marka İsmi: Metsil Süspansiyon Simetikon Nedir?

Simetikon antiflatulan (gaz giderici) bir ilaçtır. Simetikon mide ve bağırsaklarda bulunan gaz kabarcıklarının daha kolay biraraya gelmelerini sağlar, böylece gazın vücuttan çıkışını kolaylaştırır.

Simetikon aşağıdaki durumlar ile ilgili bir ilaçtır:
mide ve bağırsaklarda aşırı gazın yol açtığı ağrılı basınç hissi;
sindirim kanalındaki gaz, şişkinlik ve basınç.

Simetikon burada yer almayan diğer tedavi edici amaçlar için de kullanılıyor olabilir.

Simetikon Hakkında Bilmem Gereken En Önemli Bilgiler Nelerdir?

Eğer Simetikon’u yemeklerden sonra ve yatma zamanı alırsanız, Simetikon en iyi şekilde çalışır.

Bu ilacı doktorunuz ve/veya eczacınız tarafından belirtilenden daha fazla kullanmayınız.

Simetikon aynı zamanda özel bir diyeti veya egzersizlerde artışı da içeren bütün bir tedavi programının sadece bir parçası olabilir. Doktorunuz ya da beslenme danışmanınız tarafından sizin için oluşturulan diyet ve egzersiz programına uymanız çok önemlidir. Durumunuzu kontrol etmenize yardımcı olması için sakınmanız gereken yiyecekler listesine sadık kalınız. 


Simetikon ile etkileşebilecek çeşitli ilaçlar olabilir. Doktorunuza kullanmakta olduğunuz bütün reçeteli, reçetesiz ilaçlar ve diğer alternatif tıp methodları hakkında bilgi veriniz. Bunlar vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler ya da başka bir hekim tarafından size verilen ilaçlar hakkında olabilir. Hekiminize danışmadan yeni bir ilaç kullanmaya başlamayınız.

Simetikon Kullanmaya Başlamadan Önce Sağlık Uzmanıma Bildirmem Gerekenler Nelerdir?

Eğer ilacın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

Eğer herhangi bir ilaca alerjiniz varsa Simetikon’u kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

Ayrıca herhangi bir tür ciddi hastalığınız, özellikle de mide ve bağırsaklarınızı içeren bir rahatsızlığınız varsa doktorunuza söyleyiniz.

Gebelik ya da Emzirme Döneminde Simetikon’u Kullanabilir miyim?

Bu ilacın doğmamış bebeğe zararlı olup olmadığı bilinmemektedir. Eğer hamileyseniz veya tedavi sırasında gebe kalmayı planlıyorsanız, Simetikon’u almadan önce doktorunuza söyleyiniz. Simetikon’un anne sütüne geçip geçmediği veya emzirilen bebeğe zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir. Eğer bebek emziriyorsanız doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız.

Simetikon’u Nasıl Kullanmalıyım?

Bu ilacı tam olarak size belirtilen (reçete edilen) şekilde kullanınız. Bu ilacı doktorunuz tarafından size reçete edilenden daha fazla dozda veya daha uzun süre boyunca kullanmayınız. Reçetenizdeki talimatlara mutlaka uyunuz.

Eğer Simetikon’u yemeklerden sonra ve yatma zamanı alırsanız, Simetikon en iyi şekilde çalışır.

Çiğneme tableti olarak hazırlanan Simetikon’u yutmadan önce çiğnemelisiniz.

Ağız yoluyla alınan damla olarak hazırlanan Simetikon’u ise, ilacınızla birlikte size temin edilen damlalık ile veya özel bir doz ölçüm kaşığı ile ölçerek kullanınız. Yemek kaşığı ya da diğer başka bir araç - gereç kullanmayınız. Eğer herhangi bir doz ölçüm aletiniz yoksa eczacınızdan isteyebilirsiniz.

Her kullanımdan sonra damlalığınızı temizleyiniz ve kuruması için bırakınız.

Simetikon’un bazı sıvı formları her kullanımdan önce çalkalanmalıdır. İlacınızın etiketi üzerinde belirtilen direktiflere uyunuz.

Damla olarak hazırlanan Simetikon bebek ya da çocuklar tarafından yutulmasını kolaylaştırmak için su, bebek maması ya da diğer sıvılarla karıştırılabilir. Süspansiyon olarak hazırlanan Simetikon ise uygulama kolaylığı sağlamak açısından gerektiğinde su ile karıştırılarak verilebilir.

Çocuğunuza asla doktorunuz ve/veya eczacınız tarafından tavsiye edilenden daha yüksek dozda Simetikon vermeyiniz. Eğer Simetikon ile tedavi sonrasında çocuğunuzun gaz şikayetlerinde bir düzelme olmazsa doktorunuza başvurunuz.

Simetikon aynı zamanda özel bir diyeti veya egzersizlerde artışı da içeren bütün bir tedavi programının sadece bir parçası olabilir. Doktorunuz ya da beslenme danışmanınız tarafından sizin için oluşturulan diyet ve egzersiz programına uymanız çok önemlidir. Durumunuzu kontrol etmenize yardımcı olması için sakınmanız gereken yiyecekler listesine sadık kalınız. 

Bir Doz Almayı Unutursam Ne Olur?

Simetikon genellikle ihtiyaç duyuldukça alındığı için ilacınızı belirli bir düzende almıyor olabilirsiniz. Eğer ilacınızı düzenli olarak alıyorsanız, almayı unuttuğunuz dozu hatırladığınız an alınız. Eğer hatırladığınızda bir sonraki dozun vakti yaklaşmışsa almadığınız dozu atlayınız ve ilacı planladığınız düzende almaya devam ediniz. Unuttuğunuz doz için ekstra ilaç almayınız.

Fazla Doz Alırsam Ne Olur?

Eğer ilacınızdan almanız gerekenden çok daha fazla dozda aldığınızı düşünüyorsanız hemen bir acil servisi arayarak yardım isteyiniz. 

Simetikon Kullanırken Nelerden Kaçınmalıyım?


Simetikon kullanımınız süresince yiyecek, içecek ya da aktivitelerle ilgili bir kısıtlama konusunda doktorunuzun direktiflerine uyunuz.

Simetikon’un Yan Etkileri

Alerjik reaksiyon belirtileri olan şu sıkıntılardan herhangi bir ya da birkaçına sahipseniz acil sağlık yardımı isteyiniz: ürtiker (kurdeşen); nefes almada zorluk; yüzde, dudaklarda, dil ya da boğazda şişkinlik. 

Burada yer alanlar dışında başka yan etkiler de görülebilir. Alışılmadık ya da sıkıntı yaratan bir durumla karşılaştığınızda doktorunuza danışınız.

Simetikon ile Etkileşen Diğer İlaçlar Hangileridir?

Simetikon ile etkileşebilecek çeşitli ilaçlar olabilir. Doktorunuza kullanmakta olduğunuz bütün reçeteli, reçetesiz ilaçlar ve diğer alternatif tıp methodları hakkında bilgi veriniz. Bunlar vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler ya da başka bir hekim tarafından size verilen ilaçlar hakkında olabilir. Hekiminize danışmadan başka bir ilaç kullanmaya başlamayınız.

Simetikon’u Hangi Koşullarda Muhafaza Etmeliyim?

Simetikon’u oda sıcaklığında; nemden, sıcaktan ve ışıktan uzak olacak şekilde muhafaza ediniz. Simetikon’un sıvı olarak hazırlanan formlarını dondurmayınız. Sıvı formda hazırlanan ilacınızı sıkıca kapatılmış kaplarda muhafaza ediniz.

Metsil Damla

· 0 yorum

Etken Madde: Simetikon 
Marka İsmi: Metsil Damla Simetikon Nedir?

Simetikon antiflatulan (gaz giderici) bir ilaçtır. Simetikon mide ve bağırsaklarda bulunan gaz kabarcıklarının daha kolay biraraya gelmelerini sağlar, böylece gazın vücuttan çıkışını kolaylaştırır.

Simetikon aşağıdaki durumlar ile ilgili bir ilaçtır:
mide ve bağırsaklarda aşırı gazın yol açtığı ağrılı basınç hissi;
sindirim kanalındaki gaz, şişkinlik ve basınç.

Simetikon burada yer almayan diğer tedavi edici amaçlar için de kullanılıyor olabilir.

Simetikon Hakkında Bilmem Gereken En Önemli Bilgiler Nelerdir?

Eğer Simetikon’u yemeklerden sonra ve yatma zamanı alırsanız, Simetikon en iyi şekilde çalışır.

Bu ilacı doktorunuz ve/veya eczacınız tarafından belirtilenden daha fazla kullanmayınız.

Simetikon aynı zamanda özel bir diyeti veya egzersizlerde artışı da içeren bütün bir tedavi programının sadece bir parçası olabilir. Doktorunuz ya da beslenme danışmanınız tarafından sizin için oluşturulan diyet ve egzersiz programına uymanız çok önemlidir. Durumunuzu kontrol etmenize yardımcı olması için sakınmanız gereken yiyecekler listesine sadık kalınız. 


Simetikon ile etkileşebilecek çeşitli ilaçlar olabilir. Doktorunuza kullanmakta olduğunuz bütün reçeteli, reçetesiz ilaçlar ve diğer alternatif tıp methodları hakkında bilgi veriniz. Bunlar vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler ya da başka bir hekim tarafından size verilen ilaçlar hakkında olabilir. Hekiminize danışmadan yeni bir ilaç kullanmaya başlamayınız.

Simetikon Kullanmaya Başlamadan Önce Sağlık Uzmanıma Bildirmem Gerekenler Nelerdir?

Eğer ilacın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

Eğer herhangi bir ilaca alerjiniz varsa Simetikon’u kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

Ayrıca herhangi bir tür ciddi hastalığınız, özellikle de mide ve bağırsaklarınızı içeren bir rahatsızlığınız varsa doktorunuza söyleyiniz.

Gebelik ya da Emzirme Döneminde Simetikon’u Kullanabilir miyim?

Bu ilacın doğmamış bebeğe zararlı olup olmadığı bilinmemektedir. Eğer hamileyseniz veya tedavi sırasında gebe kalmayı planlıyorsanız, Simetikon’u almadan önce doktorunuza söyleyiniz. Simetikon’un anne sütüne geçip geçmediği veya emzirilen bebeğe zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir. Eğer bebek emziriyorsanız doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız.

Simetikon’u Nasıl Kullanmalıyım?

Bu ilacı tam olarak size belirtilen (reçete edilen) şekilde kullanınız. Bu ilacı doktorunuz tarafından size reçete edilenden daha fazla dozda veya daha uzun süre boyunca kullanmayınız. Reçetenizdeki talimatlara mutlaka uyunuz.

Eğer Simetikon’u yemeklerden sonra ve yatma zamanı alırsanız, Simetikon en iyi şekilde çalışır.

Çiğneme tableti olarak hazırlanan Simetikon’u yutmadan önce çiğnemelisiniz.

Ağız yoluyla alınan damla olarak hazırlanan Simetikon’u ise, ilacınızla birlikte size temin edilen damlalık ile veya özel bir doz ölçüm kaşığı ile ölçerek kullanınız. Yemek kaşığı ya da diğer başka bir araç - gereç kullanmayınız. Eğer herhangi bir doz ölçüm aletiniz yoksa eczacınızdan isteyebilirsiniz.

Her kullanımdan sonra damlalığınızı temizleyiniz ve kuruması için bırakınız.

Simetikon’un bazı sıvı formları her kullanımdan önce çalkalanmalıdır. İlacınızın etiketi üzerinde belirtilen direktiflere uyunuz.

Damla olarak hazırlanan Simetikon bebek ya da çocuklar tarafından yutulmasını kolaylaştırmak için su, bebek maması ya da diğer sıvılarla karıştırılabilir. Süspansiyon olarak hazırlanan Simetikon ise uygulama kolaylığı sağlamak açısından gerektiğinde su ile karıştırılarak verilebilir.

Çocuğunuza asla doktorunuz ve/veya eczacınız tarafından tavsiye edilenden daha yüksek dozda Simetikon vermeyiniz. Eğer Simetikon ile tedavi sonrasında çocuğunuzun gaz şikayetlerinde bir düzelme olmazsa doktorunuza başvurunuz.

Simetikon aynı zamanda özel bir diyeti veya egzersizlerde artışı da içeren bütün bir tedavi programının sadece bir parçası olabilir. Doktorunuz ya da beslenme danışmanınız tarafından sizin için oluşturulan diyet ve egzersiz programına uymanız çok önemlidir. Durumunuzu kontrol etmenize yardımcı olması için sakınmanız gereken yiyecekler listesine sadık kalınız. 

Bir Doz Almayı Unutursam Ne Olur?

Simetikon genellikle ihtiyaç duyuldukça alındığı için ilacınızı belirli bir düzende almıyor olabilirsiniz. Eğer ilacınızı düzenli olarak alıyorsanız, almayı unuttuğunuz dozu hatırladığınız an alınız. Eğer hatırladığınızda bir sonraki dozun vakti yaklaşmışsa almadığınız dozu atlayınız ve ilacı planladığınız düzende almaya devam ediniz. Unuttuğunuz doz için ekstra ilaç almayınız.

Fazla Doz Alırsam Ne Olur?

Eğer ilacınızdan almanız gerekenden çok daha fazla dozda aldığınızı düşünüyorsanız hemen bir acil servisi arayarak yardım isteyiniz. 

Simetikon Kullanırken Nelerden Kaçınmalıyım?


Simetikon kullanımınız süresince yiyecek, içecek ya da aktivitelerle ilgili bir kısıtlama konusunda doktorunuzun direktiflerine uyunuz.

Simetikon’un Yan Etkileri

Alerjik reaksiyon belirtileri olan şu sıkıntılardan herhangi bir ya da birkaçına sahipseniz acil sağlık yardımı isteyiniz: ürtiker (kurdeşen); nefes almada zorluk; yüzde, dudaklarda, dil ya da boğazda şişkinlik. 

Burada yer alanlar dışında başka yan etkiler de görülebilir. Alışılmadık ya da sıkıntı yaratan bir durumla karşılaştığınızda doktorunuza danışınız.

Simetikon ile Etkileşen Diğer İlaçlar Hangileridir?

Simetikon ile etkileşebilecek çeşitli ilaçlar olabilir. Doktorunuza kullanmakta olduğunuz bütün reçeteli, reçetesiz ilaçlar ve diğer alternatif tıp methodları hakkında bilgi veriniz. Bunlar vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler ya da başka bir hekim tarafından size verilen ilaçlar hakkında olabilir. Hekiminize danışmadan başka bir ilaç kullanmaya başlamayınız.

Simetikon’u Hangi Koşullarda Muhafaza Etmeliyim?

Simetikon’u oda sıcaklığında; nemden, sıcaktan ve ışıktan uzak olacak şekilde muhafaza ediniz. Simetikon’un sıvı olarak hazırlanan formlarını dondurmayınız. Sıvı formda hazırlanan ilacınızı sıkıca kapatılmış kaplarda muhafaza ediniz. 

Magnokal Toz

· 0 yorum

Etken Madde: Magnezyum hidroksit 
Marka İsmi: Magnokal Toz 


Magnezyum hidroksit Nedir?

Magnezyum doğada kendiliğinden oluşan bir mineraldir. Vücuttaki pek çok sistem için, özellikle de kaslar ve sinirler için önemlidir.

Magnezyum hidroksit bir antiasittir. Midedeki asidi nötralize eder. Ayrıca vücuttaki mide asidini azaltır ve bağırsaklardaki suyu artırır, böylece dışkı yapmaya sebep olur.

Magnezyum hidroksit aşağıdaki durumlar ile ilgili bir ilaçtır:
ara sıra meydana gelen kabızlık;
hazımsızlık;
mide ekşimesi.

Magnezyum hidroksit burada yer almayan diğer tedavi edici amaçlar için de kullanılıyor olabilir.

Magnezyum hidroksit Hakkında Bilmem Gereken En Önemli Bilgiler Nelerdir?

Eğer başka bir tıbbi durumunuz, alerjiniz varsa veya diğer ilaçları ya da bitkisel sağlık takviyelerini kullanıyorsanız; Magnezyum hidroksit’i almadan önce doktorunuza söyleyiniz. Magnezyum hidroksit bazı durumlarda önerilmeyebilir.

Eğer mide bulantısı, kusma veya karın ağrınız varsa; doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe Magnezyum hidroksit’i müshil olarak kullanmayınız. 

Eğer dışkı yapma düzeninizde ani bir değişiklik fark ettiyseniz ve bu durum 2 haftadan daha uzun süredir devam ediyorsa; bir müshil ilacı kullanmadan önce sağlık uzmanınıza danışınız.


Sağlık uzmanınız tarafından aksi belirtilmedikçe, Magnezyum hidroksit 1 haftadan daha uzun süre kullanılmamalıdır. 

Müshil kullandıktan sonra rektal kanama olması ya da dışkı yapamama hali daha ciddi bir durumun belirtisi olabilir. Magnezyum hidroksit kullanımını durdurunuz ve sağlık uzmanınıza başvurunuz. 

Magnezyum hidroksit Kullanmaya Başlamadan Önce Sağlık Uzmanıma Bildirmem Gerekenler Nelerdir?

Eğer böbrek rahatsızlığınız varsa öncelikle doktorunuzla konuşmadan Magnezyum hidroksit’i kullanmayınız.


Eğer mide bulantısı, kusma veya karın ağrınız varsa; doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe Magnezyum hidroksit’i müshil olarak kullanmayınız. 

Eğer dışkı yapma düzeninizde ani bir değişiklik fark ettiyseniz ve bu durum 2 haftadan daha uzun süredir devam ediyorsa; bir müshil ilacı kullanmadan önce sağlık uzmanınıza danışınız.


Sağlık uzmanınız tarafından aksi belirtilmedikçe, Magnezyum hidroksit 1 haftadan daha uzun süre kullanılmamalıdır. 

Müshil kullandıktan sonra rektal kanama olması ya da dışkı yapamama hali daha ciddi bir durumun belirtisi olabilir. Magnezyum hidroksit kullanımını durdurunuz ve sağlık uzmanınıza başvurunuz. 

Eğer başka bir tıbbi durumunuz, alerjiniz varsa veya diğer ilaçları ya da bitkisel sağlık takviyelerini kullanıyorsanız; Magnezyum hidroksit’i almadan önce doktorunuza söyleyiniz. Magnezyum hidroksit bazı durumlarda önerilmeyebilir.

Gebelik ya da Emzirme Döneminde Magnezyum hidroksit’i Kullanabilir miyim?

Magnezyum hidroksit’in doğmamış bebeğe zararlı olup olmayacağı bilinmemektedir. Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız öncelikle doktorunuza danışmadan Magnezyum hidroksit’i almayınız. Magnezyum hidroksit’in emzirilen bebeğe zararlı olup olmayacağı bilinmemektedir. Eğer bebek emziriyorsanız öncelikle doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız.

Magnezyum hidroksit’i Nasıl Kullanmalıyım?

Bu ilacı tam olarak size belirtilen (reçete edilen) şekilde kullanınız. Bu ilacı doktorunuz tarafından size reçete edilenden daha fazla dozda veya daha uzun süre boyunca kullanmayınız. Reçetenizdeki talimatlara mutlaka uyunuz.

Doktorunuz ve/veya eczacınız tarafından size belirtilen dozdaki ilacınızı 1 bardak suya karıştırınız ve içiniz.

Eğer mide bulantısı, kusma veya karın ağrınız varsa; doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe Magnezyum hidroksit’i müshil olarak kullanmayınız.


Eğer dışkı yapma düzeninizde ani bir değişiklik fark ettiyseniz ve bu durum 2 haftadan daha uzun süredir devam ediyorsa; bir müshil ilacı kullanmadan önce sağlık uzmanınıza danışınız. 

Sağlık uzmanınız tarafından aksi belirtilmedikçe, Magnezyum hidroksit 1 haftadan daha uzun süre kullanılmamalıdır.


Müshil kullandıktan sonra rektal kanama olması ya da dışkı yapamama hali daha ciddi bir durumun belirtisi olabilir. Magnezyum hidroksit kullanımını durdurunuz ve sağlık uzmanınıza başvurunuz. Size belirtilenden daha fazla dozda Magnzyum hidroksit kullanmayınız.

Bir Doz Almayı Unutursam Ne Olur?

Eğer bir doz almayı unuttuysanız hatırladığınız an bu dozu alınız. Eğer hatırladığınızda bir sonraki dozun vakti yaklaşmışsa almadığınız dozu atlayınız ve ilacı planladığınız düzende almaya devam ediniz. Unuttuğunuz doz için ekstra ilaç almayınız.

Fazla Doz Alırsam Ne Olur?

Eğer ilacınızdan almanız gerekenden çok daha fazla dozda aldığınızı düşünüyorsanız hemen bir acil servisi arayarak yardım isteyiniz. 

Doz aşımı belirtileri arasında şu gibi durumlar gözlenebilir: mide bulantısı, kusma, cildin kızarması, düşük kan basıncı (hipotansiyon), yavaş kalp atımları, uyuşukluk, koma ve ölüm.

Magnezyum hidroksit Kullanırken Nelerden Kaçınmalıyım?

Doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe; Magnezyum hidroksit kullanımı süresince yiyecek, içecek ya da aktivitelerle ilgili bir kısıtlama yoktur.

Magnezyum hidroksit’in Yan Etkileri

Alerjik reaksiyon belirtileri olan şu sıkıntılardan herhangi bir ya da birkaçına sahipseniz Magnezyum hidroksit alımını durdurunuz ve acil sağlık yardımı isteyiniz: ürtiker (kurdeşen); nefes almada zorluk; yüzde, dudaklarda, dil ya da boğazda şişkinlik. 

Bundan başka, daha hafif yan etkilerin görülmesi daha yüksek bir ihtimaldir. Eğer mide bozukluğu ya da ishal meydana gelirse Magnezyum hidroksit'i kullanmaya devam ediniz ancak doktorunuzla görüşünüz. 

Burada yer alanlar dışında başka yan etkiler de görülebilir. Alışılmadık ya da sıkıntı yaratan bir durumla karşılaştığınızda doktorunuza danışınız.

Magnezyum hidroksit ile Etkileşen Diğer İlaçlar Hangileridir?

Magnezyum hidroksit’i kullanmadan önce, eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz:
tetrasiklinler [doksisiklin (Doksin, Monodoks, Tetradoks); tetrasiklin (Tetra, Tetralet, Tetramin)];
fluorokinolon grubu antibiyotikler [siprofloksasin (Ciflosin, Cipro, Ciprolon, Roxin, Proxacin, Siprosan); enoksasin (Comprecin, Enoksetin); levofloksasin (Cravit, Tavanic); moksifloksasin (Avelox, Pitoxil); norfloksasin (Noroxin); ofloksasin (Drovid, Menefloks, Ofloks, Tarivid); pefloksasin (Peflacine); nalidiksik asit (Ürogram) vb.];
digoksin (Digoxin-Sandoz);
nitrofurantoin (Piyeloseptyl).

Eğer yukarıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız Magnezyum hidroksit kullanımı sizin için uygun olmayabilir ya da tedavi sırasında dozaj ayarlamalarına veya özel gözlemlere ve denetimlere ihtiyaç duyabilirsiniz. 

Bu liste Magnezyum hidroksit ile etkileşebilecek tüm ilaçların listesi değildir ve Magnezyum hidroksit ile etkileşebilecek daha farklı ilaçlar da olabilir. Doktorunuza kullanmakta olduğunuz bütün reçeteli, reçetesiz ilaçlar ve diğer alternatif tıp metotları hakkında bilgi veriniz. Bunlar vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler ya da başka bir hekim tarafından size verilen ilaçlar hakkında olabilir. Hekiminize danışmadan başka bir ilaç kullanmaya başlamayınız.

Magnezyum hidroksit’i Hangi Koşullarda Muhafaza Etmeliyim?

İlacınızı oda sıcaklığında, nemden ve sıcaktan uzak olacak şekilde muhafaza ediniz. 

Daha Fazla Bilgiye Nereden Ulaşabilirim?

Magnokal Toz ile ilgili daha fazla bilgi için eczacınıza danışabilirsiniz.

Magnesie Calcinee Toz

· 0 yorum

Etken Madde: Magnezyum hidroksit 
Marka İsmi: Magnesie Calcinee Toz 


Magnezyum hidroksit Nedir?

Magnezyum doğada kendiliğinden oluşan bir mineraldir. Vücuttaki pek çok sistem için, özellikle de kaslar ve sinirler için önemlidir.

Magnezyum hidroksit bir antiasittir. Midedeki asidi nötralize eder. Ayrıca vücuttaki mide asidini azaltır ve bağırsaklardaki suyu artırır, böylece dışkı yapmaya sebep olur.

Magnezyum hidroksit aşağıdaki durumlar ile ilgili bir ilaçtır:
ara sıra meydana gelen kabızlık;
hazımsızlık;
mide ekşimesi.

Magnezyum hidroksit burada yer almayan diğer tedavi edici amaçlar için de kullanılıyor olabilir.

Magnezyum hidroksit Hakkında Bilmem Gereken En Önemli Bilgiler Nelerdir?

Eğer başka bir tıbbi durumunuz, alerjiniz varsa veya diğer ilaçları ya da bitkisel sağlık takviyelerini kullanıyorsanız; Magnezyum hidroksit’i almadan önce doktorunuza söyleyiniz. Magnezyum hidroksit bazı durumlarda önerilmeyebilir.

Eğer mide bulantısı, kusma veya karın ağrınız varsa; doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe Magnezyum hidroksit’i müshil olarak kullanmayınız. 

Eğer dışkı yapma düzeninizde ani bir değişiklik fark ettiyseniz ve bu durum 2 haftadan daha uzun süredir devam ediyorsa; bir müshil ilacı kullanmadan önce sağlık uzmanınıza danışınız.


Sağlık uzmanınız tarafından aksi belirtilmedikçe, Magnezyum hidroksit 1 haftadan daha uzun süre kullanılmamalıdır. 

Müshil kullandıktan sonra rektal kanama olması ya da dışkı yapamama hali daha ciddi bir durumun belirtisi olabilir. Magnezyum hidroksit kullanımını durdurunuz ve sağlık uzmanınıza başvurunuz. 

Magnezyum hidroksit Kullanmaya Başlamadan Önce Sağlık Uzmanıma Bildirmem Gerekenler Nelerdir?

Eğer böbrek rahatsızlığınız varsa öncelikle doktorunuzla konuşmadan Magnezyum hidroksit’i kullanmayınız.


Eğer mide bulantısı, kusma veya karın ağrınız varsa; doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe Magnezyum hidroksit’i müshil olarak kullanmayınız. 

Eğer dışkı yapma düzeninizde ani bir değişiklik fark ettiyseniz ve bu durum 2 haftadan daha uzun süredir devam ediyorsa; bir müshil ilacı kullanmadan önce sağlık uzmanınıza danışınız.


Sağlık uzmanınız tarafından aksi belirtilmedikçe, Magnezyum hidroksit 1 haftadan daha uzun süre kullanılmamalıdır. 

Müshil kullandıktan sonra rektal kanama olması ya da dışkı yapamama hali daha ciddi bir durumun belirtisi olabilir. Magnezyum hidroksit kullanımını durdurunuz ve sağlık uzmanınıza başvurunuz. 

Eğer başka bir tıbbi durumunuz, alerjiniz varsa veya diğer ilaçları ya da bitkisel sağlık takviyelerini kullanıyorsanız; Magnezyum hidroksit’i almadan önce doktorunuza söyleyiniz. Magnezyum hidroksit bazı durumlarda önerilmeyebilir.

Gebelik ya da Emzirme Döneminde Magnezyum hidroksit’i Kullanabilir miyim?

Magnezyum hidroksit’in doğmamış bebeğe zararlı olup olmayacağı bilinmemektedir. Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız öncelikle doktorunuza danışmadan Magnezyum hidroksit’i almayınız. Magnezyum hidroksit’in emzirilen bebeğe zararlı olup olmayacağı bilinmemektedir. Eğer bebek emziriyorsanız öncelikle doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız.

Magnezyum hidroksit’i Nasıl Kullanmalıyım?

Bu ilacı tam olarak size belirtilen (reçete edilen) şekilde kullanınız. Bu ilacı doktorunuz tarafından size reçete edilenden daha fazla dozda veya daha uzun süre boyunca kullanmayınız. Reçetenizdeki talimatlara mutlaka uyunuz.

Doktorunuz ve/veya eczacınız tarafından size belirtilen dozdaki ilacınızı 1 bardak suya karıştırınız ve içiniz.

Eğer mide bulantısı, kusma veya karın ağrınız varsa; doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe Magnezyum hidroksit’i müshil olarak kullanmayınız.


Eğer dışkı yapma düzeninizde ani bir değişiklik fark ettiyseniz ve bu durum 2 haftadan daha uzun süredir devam ediyorsa; bir müshil ilacı kullanmadan önce sağlık uzmanınıza danışınız. 

Sağlık uzmanınız tarafından aksi belirtilmedikçe, Magnezyum hidroksit 1 haftadan daha uzun süre kullanılmamalıdır.


Müshil kullandıktan sonra rektal kanama olması ya da dışkı yapamama hali daha ciddi bir durumun belirtisi olabilir. Magnezyum hidroksit kullanımını durdurunuz ve sağlık uzmanınıza başvurunuz. Size belirtilenden daha fazla dozda Magnzyum hidroksit kullanmayınız.

Bir Doz Almayı Unutursam Ne Olur?

Eğer bir doz almayı unuttuysanız hatırladığınız an bu dozu alınız. Eğer hatırladığınızda bir sonraki dozun vakti yaklaşmışsa almadığınız dozu atlayınız ve ilacı planladığınız düzende almaya devam ediniz. Unuttuğunuz doz için ekstra ilaç almayınız.

Fazla Doz Alırsam Ne Olur?

Eğer ilacınızdan almanız gerekenden çok daha fazla dozda aldığınızı düşünüyorsanız hemen bir acil servisi arayarak yardım isteyiniz. 

Doz aşımı belirtileri arasında şu gibi durumlar gözlenebilir: mide bulantısı, kusma, cildin kızarması, düşük kan basıncı (hipotansiyon), yavaş kalp atımları, uyuşukluk, koma ve ölüm.

Magnezyum hidroksit Kullanırken Nelerden Kaçınmalıyım?

Doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe; Magnezyum hidroksit kullanımı süresince yiyecek, içecek ya da aktivitelerle ilgili bir kısıtlama yoktur.

Magnezyum hidroksit’in Yan Etkileri

Alerjik reaksiyon belirtileri olan şu sıkıntılardan herhangi bir ya da birkaçına sahipseniz Magnezyum hidroksit alımını durdurunuz ve acil sağlık yardımı isteyiniz: ürtiker (kurdeşen); nefes almada zorluk; yüzde, dudaklarda, dil ya da boğazda şişkinlik. 

Bundan başka, daha hafif yan etkilerin görülmesi daha yüksek bir ihtimaldir. Eğer mide bozukluğu ya da ishal meydana gelirse Magnezyum hidroksit'i kullanmaya devam ediniz ancak doktorunuzla görüşünüz. 

Burada yer alanlar dışında başka yan etkiler de görülebilir. Alışılmadık ya da sıkıntı yaratan bir durumla karşılaştığınızda doktorunuza danışınız.

Magnezyum hidroksit ile Etkileşen Diğer İlaçlar Hangileridir?

Magnezyum hidroksit’i kullanmadan önce, eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz:
tetrasiklinler [doksisiklin (Doksin, Monodoks, Tetradoks); tetrasiklin (Tetra, Tetralet, Tetramin)];
fluorokinolon grubu antibiyotikler [siprofloksasin (Ciflosin, Cipro, Ciprolon, Roxin, Proxacin, Siprosan); enoksasin (Comprecin, Enoksetin); levofloksasin (Cravit, Tavanic); moksifloksasin (Avelox, Pitoxil); norfloksasin (Noroxin); ofloksasin (Drovid, Menefloks, Ofloks, Tarivid); pefloksasin (Peflacine); nalidiksik asit (Ürogram) vb.];
digoksin (Digoxin-Sandoz);
nitrofurantoin (Piyeloseptyl).

Eğer yukarıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız Magnezyum hidroksit kullanımı sizin için uygun olmayabilir ya da tedavi sırasında dozaj ayarlamalarına veya özel gözlemlere ve denetimlere ihtiyaç duyabilirsiniz. 

Bu liste Magnezyum hidroksit ile etkileşebilecek tüm ilaçların listesi değildir ve Magnezyum hidroksit ile etkileşebilecek daha farklı ilaçlar da olabilir. Doktorunuza kullanmakta olduğunuz bütün reçeteli, reçetesiz ilaçlar ve diğer alternatif tıp metotları hakkında bilgi veriniz. Bunlar vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler ya da başka bir hekim tarafından size verilen ilaçlar hakkında olabilir. Hekiminize danışmadan başka bir ilaç kullanmaya başlamayınız.

Magnezyum hidroksit’i Hangi Koşullarda Muhafaza Etmeliyim?

İlacınızı oda sıcaklığında, nemden ve sıcaktan uzak olacak şekilde muhafaza ediniz. 

Daha Fazla Bilgiye Nereden Ulaşabilirim?

Magnesie Calcinee Toz ile ilgili daha fazla bilgi için eczacınıza danışabilirsiniz.

Bonmin Tablet

· 0 yorum

Etken Madde: Naproksen 
 Naproksen............................500 mg 
Marka İsmi: Bonmin Tablet Naproksen Nedir?

Naproksen non-steroidal antienflamatuar (NSAII) grubu bir ilaçtır. Naproksen vücutta iltahap ve ağrıya neden olan hormonları azaltmak suretiyle etki gösterir.

Naproksen aşağıdaki durumlar ile ilgili bir ilaçtır: 
eklem iltihabı, 
tendon iltihabı, 
ankilozan iltihabı, 
burs iltihabı, 
gut (damla hastalığı),  
adet sancılarının yol açtığı ağrı ya da iltihabi durumlar.

Naproksen burada yer almayan diğer tedavi edici amaçlar için de kullanılıyor olabilir.

Naproksen Hakkında Bilmem Gereken En Önemli Bilgiler Nelerdir?

Naproksen, yaşamı tehdit ede kalp problemleri ve dolaşım problemleri riskini arttırabilir. Kalp krizi ve felç de bu risklere dahildir. Naproksen’in kullanım süresi arttıkça bu riskler de artacaktır. Kalp bypass ameliyatından hemen önce veya sonra bu ilacı kullanmayınız.  

Göğüs ağrısı, halsizlik, nefes kesilmesi, konuşmada bozukluk, görme veya denge problemleri gibi kalp veya dolaşım problemlerinin belirtilerini fark ettiğinizde en yakın sağlık kuruluşundan acil tedavi yardımı isteyiniz.

Bu ilaç mide ve bağırsak üzerinde kanama veya delinme gibi ciddi etkilerin oluşma riskini de artırabilir. Bu tip durumlar ölümcül olabilir ve gastrointestinal (mide ve bağırsakla ilgili) etkiler Naproksen’i herhangi bir kullanışınızda uyarı veya belirti göstermeden meydana gelebilir. Yaşlıların mide ve bağırsaktaktaki ciddi yan etkilere maruz kalma riski daha fazla olabilir.

Mide veya bağırsağınızda kanama belirtileri varsa hemen doktorunuzu arayınız. Siyah, kanlı ya da katranımsı dışkı veya kan öksürme ya da kahve telvesi şeklinde kusma bu belirtiler arasında sayılabilir. Böyle bir durumda hemen doktorunuzu arayınız.  

Hekim veya eczacınıza danışmadan soğuk algınlığı, alerji veya ağrıya karşı olan başka bir ilaç kullanmayınız. Naproksen’e benzer içeriğe sahip birçok ilaç [asetilsalisilik asit (Aspirin, Asinpirine, Coraspin); ibuprofen (İbufen); ketoprofen (Profenid); naproksen (Apranax, Aprowell); vb.] mevcuttur. Eğer bu tip ilaçları birlikte alırsanız, aynı tür ilaçlardan kazara çok fazla kullanmış olabilirsiniz. Kullanmakta olduğunuz diğer ilaçların etiket veya prospektüsünü okuyarak asetilsalisilik asit, ibuprofen, ketoprofen veya Naproksen içerip içermediğini öğreniniz.

Naproksen alırken alkol kullanmayınız. Alkol Naproksen’in yol açabileceği mide kanaması riskini arttırabilir.

Güneş ışınlarına veya yapay UV ışınlarına (solaryum, ultraviyole lamba) maruz kalmaktan kaçınınız. Naproksen cildinizi güneş ışınlarına daha hassas hale getirebilir ve güneş yanıklarına sebep olabilir.

Hekim tavsiyesi olmadan bu ilacı 2 yaşından küçük çocuklara vermeyiniz.


Naproksen Kullanmadan Önce Sağlık Uzmanıma Bildirmem Gerekenler Nelerdir? 

Nonsteroidal antiinflamatuar (NSAII) ilaç grubundan bir ilaç almak ölümcül olabilecek kalp ve dolaşım problemleri riskini artırabilir. Kalp krizi veya felç de bu risklere dahildir. Naproksen’in kullanım süresi arttıkça bu riskler de artacaktır. Kalp bypass ameliyatından hemen önce veya sonra bu ilacı kullanmayınız. 

Nonsteroidal antiinflamatuar (NSAII) grubu ilaçlar mide ve bağırsak üzerinde kanama veya delinme gibi ciddi etkilerin oluşma riskini de artırabilir. Bu tip durumlar ölümcül olabilir ve gastrointestinal (mide ve bağırsakla ilgili) etkiler bu gruba dahil ilaçları herhangi bir kullanışınızda uyarı veya belirti göstermeden meydana gelebilir. Yaşlıların mide ve bağırsaktaktaki ciddi yan etkilere maruz kalma riski daha fazla olabilir.

Eğer aşağıdaki durumlardan bir ya da birkaçına sahipseniz Naproksen’i kullanmayınız: 
Naproksen’e alerji;
Asetilsalisilik asit’e (Aspirin, Ecopirin, Coraspin, Asinpirine, vb.) alerji;
Diğer non-steroidal antiinflamatuar grubu ilaçlara [diklofenak (Cataflam, Diclomec, Dicloflam, Dolorex, Voltaren); etodolak (Etol, Edolar); ibuprofen (Brufen, İbufen, Suprafen, Nurofen); indometasin (Endol, Endomet); ketoprofen (Profenid); meloksikam (Melox, Exen, Zeloxim); naproksen (Aleve, Apranax, Aprol, Naprosyn, Synax); piroksikam (Felden, Oksikam); vb.] alerji.

Eğer herhangi bir ilaca alerjiniz varsa ya da aşağıdaki durumlardan bir ya da birkaçına sahipseniz Naproksen kullanmaya başlamadan önce hekiminize bildiriniz :  
Geçirmiş olduğunuz bir kalp krizi, felç veya kan pıhtılaşması;
Kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, yüksek kan basıncı;
Geçirmiş olduğunuz mide ülseri veya mide kanaması;
Karaciğer veya böbrek Hastalığı;
Astım;
Burunda polip varlığı;
Kanama veya kan pıhtılaşma bozukluğu;
Sigara kullanımı.

Eğer bu durumlardan herhangi birine sahipseniz Naproksen’i kullanamayabilirsiniz ya da ilacınızı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için tedavi sırasında özel doz ayarlamaları ya da spesifik testlere ihtiyaç duyabilirsiniz. 

Gebelik ya da Emzirme Döneminde Naproksen’i Kullanabilir miyim?


FDA gebelik kategorisi C. Bu ilaç doğmamış bebek için zararlı olabilir. Gebeyseniz veya tedavi sırasında gebe kalmayı planlıyorsanız mutlaka hekiminize bildiriniz. Naproksen’i gebeliğin son 3 ayında kullanmak doğumsal kusurlara yol açabilir. Gebeliğiniz süresince hekiminiz tarafından söylenmedikçe Naproksen’i kullanmayınız. Naproksen anne sütüne geçebilir ve emzirilen bebeğe zarar verebilir. Eğer bebek emziriyorsanız hekiminize danışmadan bu ilacı kullanmayınız.

Naproksen’i Nasıl Kullanmalıyım?

Bu ilacı tam olarak size belirtilen şekilde kullanınız. İlacı size verilen dozlardan daha fazla miktarda veya doktorunuz tarafından tavsiye edilenden daha uzun süre kullanmayınız. Reçetenizdeki kullanım talimatlarına uyunuz.

EC-Naprosyn Naproksen’in yavaşlatılmış etkiye sahip biçimidir ve bu çeşit yalnızca eklem iltihabı veya ankilozan spondilit tedavisi için kullanılmalıdır. Doktorunuzun direktiflerine uyunuz.

Kontrollü salım veya enterik kaplı formda hazırlanan tabletleri ezmeyiniz, çiğnemeyiniz veya parçalamayınız. Hapı bir bütün olarak yutunuz. Kontrollü salım formda hazırlanan tablet ilacın vücuda yavaşça salınması için özellikle yapılmıştır. Hapı kırmak çok fazla ilacın bir kerede hızlı bir şekilde salınmasına sebep olacaktır. Enterik kaplı haplar midenizi korumak için özel bir kaplamaya sahiptir, dolayısıyla hapı kırmak bu kaplamaya zarar verir.

Bir dozu ölçmeden önce süspansiyon formdaki Naproksen’i iyice çalkalayınız. Doğru miktarda dozu aldığınıza emin olmak için, sıvıyı işaretli bir ölçüm kaşığı veya ilaç kabı ile ölçünüz, normal bir yemek kaşığı kullanmayınız. Eğer herhangi bir doz ölçüm aletiniz yoksa eczacınızdan isteyebilirsiniz.

Eğer Naproksen’i uzun süredir kullanıyorsanız; hekiminiz ilacın üzerinizde zararlı etkilere yol açmadığından emin olmak için düzenli aralıklarla sizi kontrol etmek isteyebilir. Bu nedenle doktor kontrollerinizi ihmal etmeyiniz.

Hekim tavsiyesi olmadan bu ilacı 2 yaşından küçük çocuklara vermeyiniz.

Bir Doz Almayı Unutursam Ne Olur?

Naproksen bazen ihtiyaç duyulduğunda kullanıldığından ilacı kullanırken herhangi bir zaman planlaması yapmamış olabilirsiniz. Ancak ilacı düzenli olarak kullanıyorsanız ve eğer bir doz almayı unuttuysanız hatırladığınız an bu dozu alınız. Eğer hatırladığınızda bir sonraki dozun vakti gelmişse almadığınız dozu atlayınız ve ilacı planladığınız düzende almaya devam ediniz. Unuttuğunuz doz için ekstra ilaç almayınız.


Fazla Doz Alırsam Ne Olur?

Eğer bu ilaçtan çok fazla kullandığınızı düşünüyorsanız bir acil tedavi merkezini arayınız ve belirtileri eksiksiz şekilde anlatınız. 

Mide bulantısı, kusma, mide ağrısı, uyuşukluk, siyah yada kanlı dışkı, kanlı öksürük, nefes düzensizlikleri, bayılma ve koma doz aşımı belirtileri arasında sayılabilir.

Naproksen’i Alırken Nelerden Kaçınmalıyım?

Hekim veya eczacınıza danışmadan soğuk algınlığı, alerji veya ağrıya karşı olan başka bir ilaç kullanmayınız. Aspirin veya Naproksen’e benzer ilaçlar içeren birçok reçetesiz ilaç [asetilsalisilik asit (Aspirin, Babyprin, Asinpirine); ibuprofen (İbufen); ketoprofen (Profenid); naproxen (Apranax, Aprowell); vb. ] mevcuttur. Eğer bu tip ilaçları birlikte alırsanız, aynı tür ilaçlardan kazara çok fazla kullanmış olabilirsiniz. Kullanmakta olduğunuz diğer ilaçların etiket veya prospektüsünü okuyarak asetilsalisilik asit, ibuprofen, ketoprofen veya naproksen içerip içermediğini öğreniniz.

Naproksen alırken alkol kullanmayınız. Alkol Naproksen’in yol açabileceği mide kanaması riskini arttırabilir.

Güneş ışınlarına veya yapay UV ışınlarına (solaryum, ultraviyole lamba) maruz kalmaktan kaçınınız. Naproksen cildinizi güneş ışınlarına daha hassas hale getirebilir ve güneş yanıklarına sebep olabilir. Eğer güneş ışınlarına maruz kalacaksanız bir güneş kremi kullanınız ve koruyucu giysiler giyiniz.

Naproksen’in Yan Etkileri 

Kurdeşen; solunum zorluğu; yüzde, dudaklarda, dilde şişme veya kabarma alerjik reaksiyonun işaretleri olabilir. Böyle bir durumda acil sağlık yardımı alınız. 

Eğer aşağıdaki ciddi yan etkilerden herhangi birini kendinizde görürseniz, Naproksen kullanımını derhal kesiniz ve bir sağlık kurumuna başvurunuz ya da bir an önce doktorunuzu arayınız:  
Göğüs ağrısı, halsizlik, solunum yetersizliği, konuşmada bozulma, görme veya denge problemleri;
Siyah, kanlı, katranımsı dışkı;
Kanlı öksürük veya kahve telvesi şeklinde kusma;
Normalden çok az idrar yapma veya hiç idrar yapamama;
Şişme, ani kilo alma;
Mide bulantısı, mide ağrısı, düşük ateş, iştah kaybı, koyu idrar, kil renkli dışkı, sarılık (ciltte veya gözlerde sararma);
Ateş, boğaz ağrısı, şiddetli baş ağrısı, soyulma, kırmızı deri döküntüsü;
Ciltte çürük, yanma, şiddetli sızlama, hissizlik, ağrı; kas zayıflığı;
Ateş, baş ağrısı, boyun tutulması, titreme-üşüme, ışığa aşırı duyarlılık, ciltte mor lekeler, istemdışı kasılmalar.

Daha hafif yan etkiler de görülebilir:
Mide bulanması, hafif mide ekşimesi veya mide ağrısı, gaz, ishal, kabızlık;
Baş dönmesi, baş ağrısı, sinirlilik;
Cilt kaşıntısı veya döküntü;
Görmede bulanıklık;
Kulaklarda çınlama.

Bu liste görülebilecek bütün yan etkilerin eksiksiz bir listesi değildir; burada yer alanlar dışında başka yan etkiler de görülebilir. Alışılmadık ya da sıkıntı yaratan bir durumla karşılaştığınızda doktorunuza bildiriniz.

Naproksen ile Etkileşen Diğer İlaçlar Hangileridir?

Eğer [sitalopram (Cipram, Eslopram); esitalopram (Cipralex, Eslorex); fluoksetin (Depreks, Depset, Fulsac, Prozac); fluvoksamin (Faverin); paroksetin (Paxil, Seroxat); sertralin (Lustral, Seralin); venlafaksin (Efexor); vb.] gibi antidepresanlardan kullanıyorsanız Naproksen kullanmaya başlamadan önce mutlaka hekiminize söyleyiniz. Naproksen ve bu tip ilaçları birlikte kullanmak kanama ve çürük oluşumununun daha kolay gerçekleşmesine yol açabilir.

Eğer aşağıda sıralanan:
Pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar [varfarin sodyum (Coumadin, Orfarin)];
İdrar söktürücüler [klortalidon (Hygroton, Regroton); indapamid (Fludin, Flupamid, İndamid); furosemid (Lasix, Furomid, Desal)];
Metotreksat (Emthexate, Methotrexat, Trexan, Zexat);
Steroidler [prednizolon (Deltacortil, Neocorten, Prednisolon)];
asetilsalisilik asit (Aspirin, Asinpirine, Babyprin, Coraspin, Dispril, Ecopirin, vb.);
Non-steroidal antiinflamatuar grubu ilaçlar [diklofenak (Cataflam, Diclomec , Dicloflam, Dolorex, Voltaren); etodolak (Etol, Edolar); ibuprofen (Brufen, Ibufen, Suprafen, Nurofen); indometasin (Endol, Endomet); ketoprofen (Profenid); meloksikam (Melox, Exen, Zeloxim); naproksen (Aleve, Apranax, Aprol, Naprosyn, Synax); piroksikam (Felden, Oksikam); vb.];
ACE inhibitörleri [benazepril (Cibacen); kaptopril (Kapril, Kaptoril); fosinopril (Monopril); enalapril (Enapril, Vasolapril, Konveril); lisinopril (Zestril, Sinopryl); moeksipril hidroklorür (Univasc); perindopril (Coversyl); ramipril (Delix, Blokace); trandolapril (Gopten), vb.]

bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız Naproksen kullanmaya başlamadan önce hekiminize mutlaka bildiriniz. Eğer bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız Naproksen kullanımı sizin için uygun olmayabilir ya da tedavi sırasında doz ayarlamaları veya spesifik testlere ihtiyaç duyabilirsiniz.

Bu liste tam liste değildir ve Naproksen ile etkileşen daha farklı ilaçlar da olabilir. Hekiminize reçeteli veya reçetesiz satılan, kullandığınız tüm ilaçları söyleyiniz. Bunlar; vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler ya da başka bir hekim tarafından size reçete edilen ilaçlar hakkında olabilir. Hekiminize danışmadan yeni bir ilaç kullanmaya başlamayınız.

Naproksen’i Hangi Koşullarda Muhafaza Etmeliyim? 

Naproksen’i oda sıcaklığında, nem ve sıcaktan uzak ortamlarda saklayınız.

Daha Fazla Bilgiye Nasıl Ulaşabilirim?

Bonmin Tablet ile ilgili daha fazla bilgi için eczacınıza danışabilirsiniz.

ULCOREKS 40 MG 14 ENTERİK KAPLI TABLET

20 Haziran 2009 Cumartesi · 0 yorum

Etken Maddesi
Pantoprazol

 ULCOREKS 40 MG 14 ENTERİK KAPLI TABLET 

 Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

İlaç Formülü;

Pantoprazol, 40 mg

Endikasyonları;

Proton pompası inhibitörü

Kontrendikasyonları;

Orta veya ileri derecede hepatik veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, etkinlik ve emniyet açısından Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet kombinasyon tedavisine ilişkin veri bulunmadığından, H. pylori eradikasyonu amacıyla kombine tedavide kullanılmamalıdır. Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet veya kombine edilen ilaçlardaki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. Pantoprazolün hamilelik kategorisi C'dir. Hamilelerde klinik deneyim sınırlıdır. Anne sütüne geçmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Pantoprazol tabletleri, ancak anneye yararı fetüs veya bebeğe potansiyel riskten fazla ise kullanılmalıdır.

Uyarılar Önlemler;

Kombine tedavi sırasında diğer ilaçların ürün bilgileri göz önüne alınmalıdır. Pantoprazol tedavisi malign ülser semptomlarını hafifleterek teşhisi geciktirebileceğinden, tedaviden önce gastrik ülserin malignitesi veya malign özofagus hastalığı olasılığı bertaraf edilmelidir. Pantoprazol, sinirsel dispepsi gibi hafif gastrointestinal şikayetler için endike değildir. Özofageal reflü teşhisi endoskopi ile kesinleştirilmelidir. Çocuklarda tedavi ile ilgili deneyim henüz yoktur. Taşıt sürme veya makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

Yan Etkiler;

Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet ile tedavi arasıra başağrısı veya diyareye neden olabilir. Nadiren bulantı, karın üst kısmında ağrı, gaz, deri döküntüsü, kaşıntı ve baş dönmesi bildirilmiştir. Bireysel olgu olarak ödem, ateş, depresyon başlangıcı ve bulanık görme rapor edilmiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Etkileşimler;

Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet, ketokonazol gibi biyoyararlanımı pH'ya bağlı ilaçların absorbsiyonunu azaltabilir. Pantoprazol, karaciğerde sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize olur. Aynı enzim sistemiyle metabolize olan diğer ilaçlarla veya bileşiklerle pantoprazol arasında etkileşme gözardı edilemez. Buna rağmen, karbamazepin, kafein, diazepam, diklofenak, digoksin, etanol, glibenklamid, metoprolol, nifedipin, fenprokumon, fenitoin, teofilin, varfarin ve bir oral kontraseptif ile yapılan spesifik testlerde klinik önemi olan etkileşme gözlenmemiştir. Antasitlerle birlikte verildiğinde etkileşme görülmemiştir. Klaritromisin, metronidazol ve amoksisilin ile klinik açıdan etkileşme gözlenmemiştir.

Dozu Kullanma;

Hekim tarafından aksi belirtilmedikçe aşağıdaki bilgiler göz önüne alınır. Belirtilen kurallara uyulmadığı takdirde istenen etki görülmeyebilir. Gastrik ve duodenal ülserli H. pylori pozitif hastalarda, etkenin tamamen ortadan kaldırılması için kombine tedavi uygulanmalıdır. H. pylori eradikasyonu için direnç durumuna göre aşağıdaki kombinasyonlar önerilebilir: Günde 2 defa 1 Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet + Günde 2 defa 1000 mg amoksisilin + Günde 2 defa 500 mg klaritromisin Günde 2 defa 1 Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet + Günde 2 defa 500 mg metronidazol + Günde 2 defa 500 mg klaritromisin Günde 2 defa 1 Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet + Günde 2 defa 1000 mg amoksisilin + Günde 2 defa 500 mg metronidazol Kombine tedavi istenmiyorsa, örneğin hasta H. pylori negatif ise, aşağıda belirtilen dozda Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet monoterapisi uygulanır: Duodenal ülser, gastrik ülser ve özofageal reflü için : Birçok vakada günde 1 adet Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet verilir. Bilhassa, diğer tedavilere yanıt alınamaması gibi özel vakalarda doz iki katına çıkarılabilir (günde 2 adet Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet). Ciddi karaciğer bozukluğunda doz azaltılarak iki günde bir 40 mg pantoprazol (bir adet Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet) verilir. Ayrıca bu hastaların karaciğer enzimleri tedavi sırasında izlenmeli, yükselme görüldüğünde Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet kesilmelidir. Yaşlılarda veya böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda günlük doz 40 mg pantoprazolü aşmamalıdır. İstisna olarak, H. pylori eradikasyonu için kombine tedavi uygulanan yaşlı hastalara mutat pantoprazol dozu (2 x 40 mg/gün) 1 haftalık tedavi süresince verilmelidir. Kullanım şekli ve süresi : Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet çiğnenmemeli veya kırılmamalı; kahvaltıdan bir saat önce su ile bütün olarak yutulmalıdır. H. pylori eradikasyonu için kombine tedavide ikinci Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet akşam yemeğinden önce alınmalıdır. Kombine tedavi genelde 7 gün uygulanır ve en fazla iki haftaya kadar uzatılabilir. Ülserin iyileşmesini sağlamak için pantoprazol ile tedavinin devamı endikasyonunda, duodenal ve gastrik ülserler için önerilen dozaj göz önüne alınmalıdır. Duodenal ülser genelde iki haftada iyileşir. İki haftalık tedavi yeterli değilse, hemen tüm olgularda sonraki iki hafta içinde iyileşme sağlanmaktadır. Gastrik ülser ve özofageal reflü tedavisi için genelde dört hafta gerekir. Dört haftalık tedavi yeterli değilse, genellikle sonraki dört hafta içinde iyileşme sağlanır. İnsanlarda uzun süre kullanımına ilişkin yeterli deneyim olmadığından, Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet tedavisi sekiz haftayı geçmemelidir. Çok küçük miktarda alındığında veya unutulduğunda, gecikmiş olan doz alınmamalıdır. Tedavi, hastanın doz şemasına göre, bir sonraki dozdan itibaren sürdürülmelidir. Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet ile tedavinin erken kesilmesi veya tedaviye ara verilmesi konusunda hekime danışılmalıdır. Doz Aşımı ve Tedavisi : Aşırı dozda alınması sonucu zehirlenme belirtileri görüldüğünde, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır.

Per. Fiyatı;

İlaç Fiyatı 26.05 YTL 

  Reçeteli Verilir. 

İlaç Fiyat bilgileri T.C Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenmiş ve İlaç Bilgi sistemimizde 1 Şubat, Cuma 2009 tarihinde güncellenmiştir.

PANTOGAR KAPSÜL

· 0 yorum

PANTOGAR KAPSÜL

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

İlaç Formülü;

1 kapsül içinde aktif madde olarak 20mg L-Sistin, 20mg p-aminobenzoik asid, 20 mg keratin, 100mg Tıbbi maya, 60 mg Tiamin monohidrate, 60 mg Kalsiyum-d-pantotenat bulunur. Yardımcı Maddeler olarak Mikrokristalize sellüloz, Talk, Magnesium stearat, Povidone, Kolloidal silikon dioksid içerir.

Endikasyonları;

Pantogar® saç rahatsızlıkları ve kayıpları ile non-enfeksiyöz tırnak problemlerinin giderilmesinde tedaviye ve beslenmeye destek olarak kullanılabilir.

Kontrendikasyonları;

Pantogar® içeriklerin herhangi birine karşı bilinen bir hipersensitivite durumunda kontrendikedir.

Uyarılar Önlemler;

Saç gelişimi yavaş bir işlem olduğu için Pantogar® tedavisinin tavsiye edilen dozda 3-6 ay devamı başarılı bir tedavi için gereklidir. Pantogar®, başka faktörlerle kontrol edildiği bilinen, saçların sayı ve miktarını etkilememektedir. Pantogar® sikatrisyel saç kaybında, androjenik alopesi'de (erkek tipi kellik) etkili değildir.

Yan Etkiler;

 

Pantogar® hastalar tarafından oldukça iyi düzeyde tolere edilmektedir. Klinik çalışmalarda istenmeyen etkiler hastaların %2 gibi küçük bir bölümünde görülmüş olup, bu etkiler arasında bulantı, meteorizm gibi gastrik etkiler mevcuttur. İzole vakalarda ürtiker rapor edilmiştir. Ancak yan etkilerin hiçbiri tedavinin kesilmesine neden olmamış ve bir süre içerisinde yok olmuşlardır. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türk İlaç Advers Etkilerini İzleme ve Değerlendirme Merkezi (TADMER)'e bildiriniz.

Etkileşimler;

Pantogar®, Sulfonamidlerin etkisini azaltır. Bu nedenle sulfonamid tedavisi sırasında Pantogar® kullanımının kesilmesi önerilir.

Dozu Kullanma;

Hekim tarafından başka şekilde önerilmedi ise Yetişkinlerde : günde üç kez, bir kapsül Çocuklarda : günde 1 veya 2 kapsül Kapsüller yemekler sırasında çiğnenmeden bir miktar sıvı ile birlikte yutulmalıdır. Ortalama tedavi süresi 3-6 aydır. Gerekli olduğunda tedavi süresi uzatılabilir veya yeniden başlanabilir.PROTONEX 40 MG 28 ENTERİK KAPLI TABLET

· 0 yorum


Etken Maddesi
 
Pantoprazol 

 PROTONEX 40 MG 28 ENTERİK KAPLI TABLET 
 
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

İlaç Formülü;

Pantoprazol, 40 mg

Endikasyonları;

Proton pompası inhibitörü

Kontrendikasyonları;

Lidestol Jel lokal anestezik maddelere karşı aşırı hassasiyeti bilinen kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar Önlemler;

Aşırı ya da kısa aralıklarla uygulamada yüksek plazma konsantrasyonu ve sonuçta ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir, ancak topikal uygulamada yüksek doza ulaşmak zordur ve ancak çok geniş yüzeye, çok sık uygulama ile ortaya çıkabilir. Lidokain travmatik yaralanmalarda dikkatli kullanılmalıdır. Hastalara uygulama konusunda bilgi verilmeli ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklanmalıdır. Çok büyük alanlarda 2 saatten daha uzun süre uygulanması zehirlenme riskini artırır. GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI(Kategori C) : Lidokain HCI’in bebeğin gelişimi üzerinde herhangi bir zararlı etkisi tespit edilmemişse de, özellikle gebeliğin ilk aylarında ilaç dikkatli kullanılmalıdır ARAÇ VE MAKİNE KULLANMAYA ETKİSİ : Uygulandığı bölgede lokal bir uyuşma meydana getirdiğinden, araç ve makine kullanırken dikkatli olunması tavsiye edilir.

Yan Etkiler;

Lokal anesteziklerde görülen yan etkiler genellikle aşırı doz kullanımı ile ortaya çıkar. Lidokain HCI'in tavsiye edilen dozlarda yan etkisi oldukça azdır. Lokal anesteziklerin sistemik toksisiteleri başlıca merkezi sinir sistemi ve kardiovasküler sistemde baş gösterir. Merkezi sinir sistemindeki istenmeyen etkiler, hareketsiz kalamama, heyecan, sinirlilik, baş dönmesi, sersemlik, kulak çınlaması, görme bulanıklığı, mide bulantısı, kusma, kas seyirmesi, titreme ve konvülsiyon şeklindedir. Kardiyovasküler reaksiyonlar bradikardi, miyokardial depresyon ve hipotansiyon şeklinde karakterizedir. Hasarlı mukozalarda Jel'in uygulanacağı bölgede kana mikroorganizma karışabileceği ihtimali düşünülerek uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Etkileşimler;

Diğer ilaçların SİLDEGRA üzerine etkisi: İn vitro Çalışmalar: Sildenafil metabolizması başlıca sitokrom P450 (CYP)'nin izoformları 3A4 (majör yol) ve 2C9 (minör yol) ile düzenlenmektedir. Bu sebeple bu izoenzimlerin inhibitörleri sildenafil klirensini azaltabilir. İn vivo çalışmalar: Non-spesifik bir CYP3A4 inhibitörü olan simetidin (800 mg), SİLDEGRA (50 mg) ile birlikte uygulandığında plazma sildenafil konsantrasyonunda %56 oranında bir artışa sebep olmaktadır. Klinik çalışma verilerinde yapılan popülasyon farmakokinetik analizleri, ketakonazol, eritromisin, simetidin gibi CYP3A4 inhibitörleri ile beraber uygulanan sildenafilin klirensinde azalma olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte bu hastalarda yan etki insidansında bir artma olmamasına rağmen CYP3A4 inhibitörleriyle birlikte kullanımda 25 mg'lık başlangıç dozu tavsiye edilir. Bir CYP3A4 inhibitörü olan, HIV proteaz inhibitörü saquinavirin, kararlı durumda (1200 mg tid), 100 mg tek doz sildenafil ile birlikte uygulanması, sildenafil Cmaks'ında %140 ve sildenafil EAA'ında %210'luk bir artışa sebep olmuştur. Sildenafilin saquinavir farmakokinetiği üzerine etkisi yoktur. Kuvvetli bir P450 inhibitörü olan, HIV proteaz inhibitörü ritonavirin kararlı durum seviyelerinde (500 mg bid) birlikte uygulanan tek doz sildenafilin (100 mg) Cmaks'ında 4 kat (%300), ve EAA'ında 11 kat (%1000) bir artış meydana gelmiştir. 24 saat sonra, sildenafilin tek başına uygulanmasıyla yaklaşık 5 ng/mL olan plazma seviyesine kıyasla, sildenafil plazma seviyeleri yaklaşık 200 ng/mL olmuştur. Bu durum ritonavirin P450 substratlarının büyük çoğunluğu üzerine olan belirgi etkileriyle uyumludur. Sildenafilin ritonavirin farmakokinetiği üzerine etkisi yoktur (Bkz. Kullanım şekli ve dozu) Antasidlerin (magnezyum hidroksid, aluminyum hidroksid) tek doz olarak verilmesi SİLDEGRA'nın biyoyararlanımını etkilememiştir. Populasyon farmakokinetik analizleri, tolbutamid, varfarin, fenitoin gibi CYP2C9 inhibitörleri, selektif serotonin gerialım inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar gibi CYP2D6 inhibitörleri, tiazid ve ilgili diüretikler, loop ve potasyum tutucu diüretikler, ACE inhibitörleri, kalsiyum kanal blokerleri, beta adrenoreseptör antagonistleri veya rifampisin, barbitüratlar gibi CYP450 metabolizmasını artıran gruplar ile sildenafilin beraber uygulanmasının sildenafilin farmakokinetiğine hiçbir etkisinin olmadığını göstermiştir. SİLDEGRA'nın diğer ilaçlar üzerine etkisi: İn vitro çalışmalar: Sildenafil, sitokrom P450 izoformları olan 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ve 3A4 (IC50>150µM)'ün zayıf bir inhibitörüdür. Tavsiye edilen dozların ardından sildenafilin zirve plazma konsantrasyonu yaklaşık 1µM olduğunda SİLDEGRA'nın bu isoenzimlere ait substratlarının klirensini değiştirmesi beklenmez. Sildenafilin, dipiridamol, teofilin gibi non-spesifik fosfodiesteraz inhibitörleriyle etkileştiğine dair bir bilgi yoktur. Sildenafil (100 mg), her ikisi de CYP3A4 substratı olan, HIV proteaz inhibitörleri saquinavir ve ritonavirin kararlı durum farmakokinetiğini etkilemez. İn vivo çalışmalar: Her ikisi de CYP2C9 tarafından metabolize edilen tolbutamid (250 mg) veya varfarin (40 mg) ile önemli bir etkileşimi mevcut değildir. SİLDEGRA (50 mg) 150 mg aspirinin sebep olduğu kanama süresindeki uzamayı potansiyelize etmemiştir. SİLDEGRA (50 mg) 80 mg/dL'lik ortalama maksimum alkol seviyelerinde alkolün hipotansif etkisini potansiyelize etmemiştir. Hipertansif hastalarda amlodipin ile beraber uygulanan 100 mg SİLDEGRA ile, yatar konumdaki kan basıncında ortalama ilave düşüş (sistolik 8 mmHg, diastolik 7 mmHg), SİLDEGRA'nın tek başına uygulandığı zaman görülene benzer olmuştur (Bkz. Farmakolojik Özellikler) SİLDEGRA'nın emniyetine ait verilerin analizinde SİLDEGRA ile beraber antihipertansif ilaç kullanan ve kullanmayan hastalarda yan etki profilinde hiçbir farklılık görülmemiştir. SİLDEGRA'Nın akut ve kronik uygulanan nitratların hipotansif etkisini potansiyelize ettiği gösterilmiştir. Bu sebeple nitratların veya nitrik oksid veren bileşiklerin SİLDEGRA ile beraber kullanılması kontrendikedir (Bkz. Kontendikasyonlar).

Dozu Kullanma;

SİLDEGRA Tablet ağız yoluyla kulanılır. Yetişkinlerde Kullanım: Tavsiye edilen doz seksüel aktiviteden yaklaşık 1 saat önce 50 mg'dır. Etkinlik ve hastanın tolerasyonuna bağlı olarak doz 100 mg'a yükseltilebilir veya 25 mg'a düşürülebilir. Tavsiye edilen en yüksek doz 100 mg'dır. Günde bir kereden fazla alınması tavsiye edilmez. SİLDEGRA yiyeceklerle beraber alındığında etkinliğin başlaması gecikebilir. 65 yaşın üzerinde olan kişilerde, böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalarda kullanım: Yaşlı hastalar, böbrek veya karaciğer bozukluğu bulunan hastalarda sildenafil klirensi azaldığı için tavsiye edilen doz 25 mg'dır. Etkinlik ve toleransa bağlı olarak doz 50 mg veya 100 mg'a çıkartılabilir. Ancak hekim tavsiyesi olmadan kesinlikle yüksek doz kullanılmamalıdır. HIV proteaz inhibitörü olan ritonavir ile tedavi gören hastalarda, etkileşmeden dolayı (Bkz. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler), 48 saatlik bir period içerisinde maksimum 25 mg'lık tek doz sildenafil dozunun aşılması tavsiye edilmez. Çocuklarda: SİLDEGRA 18 yaşın altındakilerde kullanılmaz. DOZ AŞIMI Tek doz olarak 800 mg'a kadar çıkılan çalışmalarda görülen yan etkiler daha düşük dozlarda görülen yan etkilere benzer ancak insidans oranları ve ciddiyeti daha yüksek olmuştur. 200 mg sildenafil uygulandığında etkinlikte artış olmamış fakat yan etkilerin insidansında artış olmuştur. Aşırı doz vakalarında standart destek verici yaklaşımlar gerektiğinde uygulanmalıdır .Sildenafil plazma proteinlerine yüksek oranda bağlandığı ve idrarla atılmadığı için dializin sildenafil klirensini artırması beklenmez.

Per. Fiyatı;

 İlaç Barkodu *8699514136125* 

 İlaç Fiyatı 51.99 YTL 

  Reçeteli Verilir. 

İlaç Fiyat bilgileri T.C Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenmiş ve İlaç Bilgi sistemimizde 1 Şubat, Cuma 2009 tarihinde güncellenmiştir.

PANTPAS 40 MG 30 ENT. TABLET

19 Haziran 2009 Cuma · 0 yorum

Etken Maddesi
 Pantoprazol 

 ULCOREKS 40 MG 14 ENTERİK KAPLI TABLET 
 Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

İlaç Formülü;

Pantoprazol, 40 mg

Endikasyonları;

Proton pompası inhibitörü

Kontrendikasyonları;

Orta veya ileri derecede hepatik veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, etkinlik ve emniyet açısından Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet kombinasyon tedavisine ilişkin veri bulunmadığından, H. pylori eradikasyonu amacıyla kombine tedavide kullanılmamalıdır. Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet veya kombine edilen ilaçlardaki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. Pantoprazolün hamilelik kategorisi C'dir. Hamilelerde klinik deneyim sınırlıdır. Anne sütüne geçmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Pantoprazol tabletleri, ancak anneye yararı fetüs veya bebeğe potansiyel riskten fazla ise kullanılmalıdır.

Uyarılar Önlemler;

Kombine tedavi sırasında diğer ilaçların ürün bilgileri göz önüne alınmalıdır. Pantoprazol tedavisi malign ülser semptomlarını hafifleterek teşhisi geciktirebileceğinden, tedaviden önce gastrik ülserin malignitesi veya malign özofagus hastalığı olasılığı bertaraf edilmelidir. Pantoprazol, sinirsel dispepsi gibi hafif gastrointestinal şikayetler için endike değildir. Özofageal reflü teşhisi endoskopi ile kesinleştirilmelidir. Çocuklarda tedavi ile ilgili deneyim henüz yoktur. Taşıt sürme veya makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

Yan Etkiler;

Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet ile tedavi arasıra başağrısı veya diyareye neden olabilir. Nadiren bulantı, karın üst kısmında ağrı, gaz, deri döküntüsü, kaşıntı ve baş dönmesi bildirilmiştir. Bireysel olgu olarak ödem, ateş, depresyon başlangıcı ve bulanık görme rapor edilmiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Etkileşimler;

Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet, ketokonazol gibi biyoyararlanımı pH'ya bağlı ilaçların absorbsiyonunu azaltabilir. Pantoprazol, karaciğerde sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize olur. Aynı enzim sistemiyle metabolize olan diğer ilaçlarla veya bileşiklerle pantoprazol arasında etkileşme gözardı edilemez. Buna rağmen, karbamazepin, kafein, diazepam, diklofenak, digoksin, etanol, glibenklamid, metoprolol, nifedipin, fenprokumon, fenitoin, teofilin, varfarin ve bir oral kontraseptif ile yapılan spesifik testlerde klinik önemi olan etkileşme gözlenmemiştir. Antasitlerle birlikte verildiğinde etkileşme görülmemiştir. Klaritromisin, metronidazol ve amoksisilin ile klinik açıdan etkileşme gözlenmemiştir.

Dozu Kullanma;

Hekim tarafından aksi belirtilmedikçe aşağıdaki bilgiler göz önüne alınır. Belirtilen kurallara uyulmadığı takdirde istenen etki görülmeyebilir. Gastrik ve duodenal ülserli H. pylori pozitif hastalarda, etkenin tamamen ortadan kaldırılması için kombine tedavi uygulanmalıdır. H. pylori eradikasyonu için direnç durumuna göre aşağıdaki kombinasyonlar önerilebilir: Günde 2 defa 1 Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet + Günde 2 defa 1000 mg amoksisilin + Günde 2 defa 500 mg klaritromisin Günde 2 defa 1 Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet + Günde 2 defa 500 mg metronidazol + Günde 2 defa 500 mg klaritromisin Günde 2 defa 1 Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet + Günde 2 defa 1000 mg amoksisilin + Günde 2 defa 500 mg metronidazol Kombine tedavi istenmiyorsa, örneğin hasta H. pylori negatif ise, aşağıda belirtilen dozda Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet monoterapisi uygulanır: Duodenal ülser, gastrik ülser ve özofageal reflü için : Birçok vakada günde 1 adet Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet verilir. Bilhassa, diğer tedavilere yanıt alınamaması gibi özel vakalarda doz iki katına çıkarılabilir (günde 2 adet Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet). Ciddi karaciğer bozukluğunda doz azaltılarak iki günde bir 40 mg pantoprazol (bir adet Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet) verilir. Ayrıca bu hastaların karaciğer enzimleri tedavi sırasında izlenmeli, yükselme görüldüğünde Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet kesilmelidir. Yaşlılarda veya böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda günlük doz 40 mg pantoprazolü aşmamalıdır. İstisna olarak, H. pylori eradikasyonu için kombine tedavi uygulanan yaşlı hastalara mutat pantoprazol dozu (2 x 40 mg/gün) 1 haftalık tedavi süresince verilmelidir. Kullanım şekli ve süresi : Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet çiğnenmemeli veya kırılmamalı; kahvaltıdan bir saat önce su ile bütün olarak yutulmalıdır. H. pylori eradikasyonu için kombine tedavide ikinci Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet akşam yemeğinden önce alınmalıdır. Kombine tedavi genelde 7 gün uygulanır ve en fazla iki haftaya kadar uzatılabilir. Ülserin iyileşmesini sağlamak için pantoprazol ile tedavinin devamı endikasyonunda, duodenal ve gastrik ülserler için önerilen dozaj göz önüne alınmalıdır. Duodenal ülser genelde iki haftada iyileşir. İki haftalık tedavi yeterli değilse, hemen tüm olgularda sonraki iki hafta içinde iyileşme sağlanmaktadır. Gastrik ülser ve özofageal reflü tedavisi için genelde dört hafta gerekir. Dört haftalık tedavi yeterli değilse, genellikle sonraki dört hafta içinde iyileşme sağlanır. İnsanlarda uzun süre kullanımına ilişkin yeterli deneyim olmadığından, Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet tedavisi sekiz haftayı geçmemelidir. Çok küçük miktarda alındığında veya unutulduğunda, gecikmiş olan doz alınmamalıdır. Tedavi, hastanın doz şemasına göre, bir sonraki dozdan itibaren sürdürülmelidir. Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet ile tedavinin erken kesilmesi veya tedaviye ara verilmesi konusunda hekime danışılmalıdır. Doz Aşımı ve Tedavisi : Aşırı dozda alınması sonucu zehirlenme belirtileri görüldüğünde, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır.

Per. Fiyatı;

İlaç Barkodu *8699569040040* 

 İlaç Fiyatı 26.05 YTL 

  Reçeteli Verilir. 

İlaç Fiyat bilgileri T.C Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenmiş ve İlaç Bilgi sistemimizde 1 Şubat, Cuma 2009 tarihinde güncellenmiştir.

PANTPAS 40 MG 1 FLAKON

· 0 yorum


Etken Maddesi
Pantoprazol 

 PANTPAS 40 MG 1 FLAKON 
 
İthal, Beşeri bir ilaçdır.

İlaç Formülü;

Bir enterik kaplı tablet 40 mg pantoprazol eşdeğeri 45.1 mg pantoprazol sodyum seskihidrat içerir. Ayrıca boyar madde olarak; titanyum dioksit, sarı demir oksit, kırmızı demir oksit, siyah demir oksit içerir.

Endikasyonları;

H.pylori(Helicobacter pylori)'nin neden olduğu duodenal ve gastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyonu için uygun iki antibiyotikle kombine olarak, Peptik ülser (duodenal ülser ve gastrik ülser), Orta ve ileri derecede özofageal reflü

Kontrendikas yonları;

Orta veya ileri derecede hepatik veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, etkinlik ve emniyet açısından Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet kombinasyon tedavisine ilişkin veri bulunmadığından, H. pylori eradikasyonu amacıyla kombine tedavide kullanılmamalıdır. Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet veya kombine edilen ilaçlardaki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. Pantoprazolün hamilelik kategorisi C'dir. Hamilelerde klinik deneyim sınırlıdır. Anne sütüne geçmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Pantoprazol tabletleri, ancak anneye yararı fetüs veya bebeğe potansiyel riskten fazla ise kullanılmalıdır.

Uyarılar Önlemler;

Kombine tedavi sırasında diğer ilaçların ürün bilgileri göz önüne alınmalıdır. Pantoprazol tedavisi malign ülser semptomlarını hafifleterek teşhisi geciktirebileceğinden, tedaviden önce gastrik ülserin malignitesi veya malign özofagus hastalığı olasılığı bertaraf edilmelidir. Pantoprazol, sinirsel dispepsi gibi hafif gastrointestinal şikayetler için endike değildir. Özofageal reflü teşhisi endoskopi ile kesinleştirilmelidir. Çocuklarda tedavi ile ilgili deneyim henüz yoktur. Taşıt sürme veya makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

Yan Etkiler;

Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet ile tedavi arasıra başağrısı veya diyareye neden olabilir. Nadiren bulantı, karın üst kısmında ağrı, gaz, deri döküntüsü, kaşıntı ve baş dönmesi bildirilmiştir. Bireysel olgu olarak ödem, ateş, depresyon başlangıcı ve bulanık görme rapor edilmiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Etkileşimler;

Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet, ketokonazol gibi biyoyararlanımı pH'ya bağlı ilaçların absorbsiyonunu azaltabilir. Pantoprazol, karaciğerde sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize olur. Aynı enzim sistemiyle metabolize olan diğer ilaçlarla veya bileşiklerle pantoprazol arasında etkileşme gözardı edilemez. Buna rağmen, karbamazepin, kafein, diazepam, diklofenak, digoksin, etanol, glibenklamid, metoprolol, nifedipin, fenprokumon, fenitoin, teofilin, varfarin ve bir oral kontraseptif ile yapılan spesifik testlerde klinik önemi olan etkileşme gözlenmemiştir. Antasitlerle birlikte verildiğinde etkileşme görülmemiştir. Klaritromisin, metronidazol ve amoksisilin ile klinik açıdan etkileşme gözlenmemiştir.

Dozu Kullanma;

Hekim tarafından aksi belirtilmedikçe aşağıdaki bilgiler göz önüne alınır. Belirtilen kurallara uyulmadığı takdirde istenen etki görülmeyebilir. Gastrik ve duodenal ülserli H. pylori pozitif hastalarda, etkenin tamamen ortadan kaldırılması için kombine tedavi uygulanmalıdır. H. pylori eradikasyonu için direnç durumuna göre aşağıdaki kombinasyonlar önerilebilir: Günde 2 defa 1 Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet + Günde 2 defa 1000 mg amoksisilin + Günde 2 defa 500 mg klaritromisin Günde 2 defa 1 Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet + Günde 2 defa 500 mg metronidazol + Günde 2 defa 500 mg klaritromisin Günde 2 defa 1 Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet + Günde 2 defa 1000 mg amoksisilin + Günde 2 defa 500 mg metronidazol Kombine tedavi istenmiyorsa, örneğin hasta H. pylori negatif ise, aşağıda belirtilen dozda Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet monoterapisi uygulanır: Duodenal ülser, gastrik ülser ve özofageal reflü için : Birçok vakada günde 1 adet Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet verilir. Bilhassa, diğer tedavilere yanıt alınamaması gibi özel vakalarda doz iki katına çıkarılabilir (günde 2 adet Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet). Ciddi karaciğer bozukluğunda doz azaltılarak iki günde bir 40 mg pantoprazol (bir adet Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet) verilir. Ayrıca bu hastaların karaciğer enzimleri tedavi sırasında izlenmeli, yükselme görüldüğünde Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet kesilmelidir. Yaşlılarda veya böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda günlük doz 40 mg pantoprazolü aşmamalıdır. İstisna olarak, H. pylori eradikasyonu için kombine tedavi uygulanan yaşlı hastalara mutat pantoprazol dozu (2 x 40 mg/gün) 1 haftalık tedavi süresince verilmelidir. Kullanım şekli ve süresi : Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet çiğnenmemeli veya kırılmamalı; kahvaltıdan bir saat önce su ile bütün olarak yutulmalıdır. H. pylori eradikasyonu için kombine tedavide ikinci Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet akşam yemeğinden önce alınmalıdır. Kombine tedavi genelde 7 gün uygulanır ve en fazla iki haftaya kadar uzatılabilir. Ülserin iyileşmesini sağlamak için pantoprazol ile tedavinin devamı endikasyonunda, duodenal ve gastrik ülserler için önerilen dozaj göz önüne alınmalıdır. Duodenal ülser genelde iki haftada iyileşir. İki haftalık tedavi yeterli değilse, hemen tüm olgularda sonraki iki hafta içinde iyileşme sağlanmaktadır. Gastrik ülser ve özofageal reflü tedavisi için genelde dört hafta gerekir. Dört haftalık tedavi yeterli değilse, genellikle sonraki dört hafta içinde iyileşme sağlanır. İnsanlarda uzun süre kullanımına ilişkin yeterli deneyim olmadığından, Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet tedavisi sekiz haftayı geçmemelidir. Çok küçük miktarda alındığında veya unutulduğunda, gecikmiş olan doz alınmamalıdır. Tedavi, hastanın doz şemasına göre, bir sonraki dozdan itibaren sürdürülmelidir. Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet ile tedavinin erken kesilmesi veya tedaviye ara verilmesi konusunda hekime danışılmalıdır. Doz Aşımı ve Tedavisi : Aşırı dozda alınması sonucu zehirlenme belirtileri görüldüğünde, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır.

Per. Fiyatı;

İlaç Barkodu *8699546790425* 

 İlaç Fiyatı 14.86 YTL 

  Reçeteli Verilir. 

İlaç Fiyat bilgileri T.C Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenmiş ve İlaç Bilgi sistemimizde 1 Şubat, Cuma 2009 tarihinde güncellenmiştir.

MİDE KANSERİ: nedenleri, belirtileri, teşhisi, tedavisi, korunma yolları

· 0 yorum

MİDE KANSERİ

Karnın sol üst bölgesinde mide bulunur. Nedenlerinde bahsedeceğimiz çeşitli sebeplerden dolayı midenin mukoza zarından tümörler gelişebilir. Bu tümörlerden kötü huylu olanları, kansere neden olur. Mide kanseri sıklıkla midenin küçük kenarında ortaya çıkar.

Mide kanseri, en çok görülen 4. kanser türüdür. Ülkemizde, yaklaşık yılda yirmi bin kişi mide kanserine yakalanmaktadır. Erkeklerde, mide kanserine yakalanma riski daha fazladır. Yaşlılarda, mide kanseri daha fazla görülür.
Dünyada bu hastalığın en çok görlüdüğü yerler, Japonya ve Çin gibi uzakdoğu ülkeleri ile kuzey avrupa ülkeleri ve güney amerikadaki Kolombiya, Kosta Rika gibi ülkelerdir. Bu coğrafi farklılıklar, mide kanserinde genetik faktörlerin rol oynadığını göstermektedir. Ülkemizde, Karadeniz bölgesinde mide kanseri diğer bölgere göre biraz daha fazladır.

MİDE KANSERİNİN NEDENLERİ

Mide kanserinin görülmesinde, beslenme alışkanlığı önemli bir yer tutmaktadır. Tuzlu besinleri aşırı tüketmek, sebze ve meyve beslenmesinde yetersizlik, beslenme ile ilgili, en sık görülen kanser nedenlerindendir. Nitrat ve nitrit tuzları midede kanserojen maddeye dönüşebilmektedir. Ülkemizde mangal eti önemli bir yer tuttuğundan etin tuzlanması ve pişerken yanması kansere yol açabilir. Çünkü, yanmış et kanserojen madde içerir. Çiğ etle beslenmek de aynı şekilde kanser riskini artırır.

Midede gastrit ya da ülsere neden olan, H.pylori bakterisi kansere neden olabilmektedir. Bu bakteriyi ortadan kaldırmak, kanser riskini azaltır.

Sigara kullanmak, mide kanserine yakalanma ihtimalini 6 kat artırmaktadır. Sigara, midede iltihap oluşmasında rol oynar. Aynı şekilde alkol tüketimi de mide kanserinin nedenlerindendir.
Birinci dereceden akrabalarında mide kanseri görülenlerde, kanser riski artmaktadır. Kalıtsal faktörler, mide kanserinin gelişmesinde etken faktördür. 

Beslenme önemli bir faktör olduğundan, sosyoekonomik düzey de kanserin oluşmasında etkilidir. Ayrıca evre şartları, geçirilmiş bazı hastalıklar, mide ameliyatı kanserin sebepleri arasında yer alır.

MİDE KANSERİNİN BELİRTİLERİ

Erken mide kanserinde belirti olmaz. Risk taşıyan kişilere yapılan endoskopik incelemeyle hastalık teşhis edilebilir. Mide tümörü olan kişilerde gıda akışının engellenmesi sonucu ya da tümörün yayılması sonucu belirtiler ortaya çıkar. 
Hastaların yarısında elle muayenede bir kitle hissedilir.
Mide bölgesinde ağrı ve midenin ağırlaştığı hissi
İştahsızlık ve bunun sonucunda kilo kaybı görülmesi (şiddetli ve kısa sürede ortaya çıkar)
Yemekten sonra rahatsızlık hissi ve mide şişliği,
Bulantı, kusma,
Mide kanseri olan kişilerin büyük bir kısmında kansızlık da görülür.
Yorgunluk,
Mide ya da barsakta kanama olması (gizli şekilde seyredebilir),

MİDE KANSERİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Mide kanserinde en etkili teşhis yöntemi endoskopidir. Ucunda kamera olan bir boruyla mideye girilir. Doktor, midenin her yerini rahatlıkla görebilir. Tümör oluşumu varsa gözlenebilir. Kesin teşhis konması için midenin şüphelenilen yerlerinden parça alınır ve mikroskobik olarak incelenir. Kanser hücreleri mikroskopta rahatlıkla gözlenir.
Baryumlu mide grafisiyle tümörler görülebilir ama kesin teşhis koymak için mikroskobik inceleme gerekir.

MİDE KANSERİ TEDAVİSİ

Mide kanserinin tedavisi ameliyattır. Yapılan ameliyatla mide çıkarılır. Çünkü tümör yayılmıştır. Sadece tümörü almak bir işe yaramaz. 

Kanserin şekline göre, bundan sonra ışın tedavisi ve ilaç tedavisi uygulanır. Hastalığın seyrine ve şiddetine göre doktor tarafından hastanın durumu da göz önüne alınarak yapılır.
Tedaviden sonra hastalar tümörden kurtulur. Fakat kanser nüksedebilir. Bundan sonraki amaç hastalığın tekrar ortaya çıkmasını önlemeye çalışmaktır. Tedavide istenmeyen sonuçların oluşumunun önüne geçmek gerekir.

KANSER HASTALARININ YAPMASI GEREKENLER

Düzenli beslenme, kanser hastalığından korunmak için gereklidir. Bazı besinler kanserin oluşma ihtimalini azaltmaktadır.Özellikle nar, kayısı, havuç gibi meyve suları, sarımsak, üzüm, peynir, yoğurt, şalgam, muz, karnıbahar kanseri önlemede faydalıdır. Hastalara domates yemeleri tavsiye edilir. Omega 3, kanserden koruyucu özelliğe sahiptir. Özellikle balık, omega 3 yönünden zengindir.

Şişmanlık, kanser riskini arttırır. İdeal kiloya yakın olmak gerekir. Fazla kırmızı et tüketiminden kaçınmak lazım. C vitamini, birçok meyve ve sebzede bulunur ve vücudun direncini arttırır. Böylece kansere karşı etkili olur. Kansere tedavisinde önemli bir yer tutmaktadır. Havuçun içinde bulunan betakaroten, vücut direncini arttırır ve genlerimizin bulunduğu DNA da hasar oluşumunu engelleyici etkiye sahiptir. 

Düzenli bir hayat sürme, bir çok hastalıkta olduğu gibi kanser hastalığında da etkendir.

KANSERDEN KORUNMA YOLLARI
Kanserde erken teşhis çok önemlidir. Bunun için düzenli kontrole gitmenizde fayda var.
Sigara ve alkol kullanıyorsanız mutlaka bırakmalısınız.
Sıcak ve soğuk içecekler, yapay yiyecekler mide kanserine yol açabilir.
Hayvansal yağ kullanımı azaltılmalıdır.
Düzenli egzersiz yapılmalıdır.
Şehir hayatının sebep olduğu yorgunluk, kansere neden olabilir. İstirahat şarttır. Sessiz yerler tercih edilebilir.