LYSTHENON [%2 5 ml 25 Ampul] yan etkileri

24 Temmuz 2009 Cuma ·

Aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkabilir. Taşikardi veya bradikardi, aritmiler, ventriküler fibrilasyon, kan basıncında yükselme veya düşme, intraoküler, intragastrik veya intraserebral basınçta artış, bronş veya larinks spazmları, tükrük salgısı artışı, myoglobinüri, kas rijiditesi (malin hipertermi riski), ameliyat sonrası kas ağrıları ve malin hipertermi. Muhtemel apne ile birlikte uzun süreli kas gevşemesi aşağıdaki nedenlerle ortaya çıkabilir.

"Atipik" serum kolinesterazı, herediter serum kolinesteraz eksikliği veya serum kolinesterazında geçici azalma (şiddetli karaciğer hastalığı; şiddetli anemi; uzun süreli açlıktan sonra; kaşeksi; dehidratasyon; ateşli durumlarda; fosfolin, demekaryum, neostigmin, fizostigmin, distigmin gibi kolinesterazı inhibe eden insektisidler veya ilaçların alınması veya bunlara uzun süre maruz kalınması veya bunlarla akut zehirlenme durumlarında; kolinesteraz için suksametonyum ile yarışmaya giren ilaçların (örn. iv prokain) eşzamanlı uygulanması nedeniyle), faz II blok.

LYSTHENON [%2 5 ml 25 Ampul] dozu kullanimi

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorum icin tesekkurler.

ilaçlar