RIFADIN 300 MG 16 KAPSÜL yan etkileri

14 Temmuz 2009 Salı ·

Rifadin genellikle iyi tolere edilir. Nadiren gastrointestinal bozuklukları (genizde yanma, bulantı, kusma, gaz, kramplar ishal vb.) gözlenmiş. Ateş, ürtiker, ciltte kızarıklık gibi olası imünolojik orijinli yan etkiler, bazı böbrek rahatsızlıkları ve trombositopeni gibi hematolojik değişiklikler genellikle aralıklı, düzensiz veya tekrarlanan tedaviler sırasında gözlenir.

Diğer antibiyotiklerle olduğu gibi Rifadin'le tedavi sırasında da nadiren lökopeni görülmüştür ama antibiyotik kullanımı ile ilgili neden-sonuç ilişkisi gösterilememiştir. Özellikle diğer antitüberküloz ilaçlarla birlikte tedavi gören bazı hastalarda sarılık ve/veya serum transaminazlarda artış gözlenmiştir.

Bazen tedavinin ilk günlerinde karaciğerin hücre düzeylerindeki atılım yolaklarında rifampisinle bilirubinin yarışması sonucu hiperbilirubinemi gözlenebilir. Not: Rifadin'le idrar, gaita, ter, gözyaşı ve balgam kırmızı renge boyanabilir. Rifampisin tedavisi sırasında hepatitis ve karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk oluşabilir. Bu nedenle tedavi sırasında karaciğer fonksiyonları moniterize edilmelidir. Rifampisinin genellikle tekrarlayan dozlarda verilmesi ile oluşan ve muhtemelen imünolojik kaynaklı yan etkiler: - Flusendrom: Rifampisinin tedavisinin 3. ve 6. aylarında kemiklerde ağrı ile ortaya çıkar ve ateş, üşüme, titreme, başağrısı, başdönmesi gibi sendromlarla karakterize bir sendromdur. - Soluk almada kısalma ve hırıltılı solunum,

- Kan basıncında azalma, - Akut hemolitik anemi, - Genellikle akut tübüler nekroz veya akut intertisyel nefrite bağlı akut renal yetmezlik. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Rifadin dozu kullanımı

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorum icin tesekkurler.

ilaçlar